Gemeenschap

Gemeenschap

Gepubliceerd: zaterdag 19 december 2015

"Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Joh. 1: 7.
In de brochure “Gemeenschap” beschrijft Sigurd Bratlie hoe groei in het leven van een christen en toename in gemeenschap met gelijkgezinden twee kanten zijn van dezelfde zaak. Op eenvoudige en duidelijke wijze legt hij uit wat de basis is van gemeenschap en hoe belangrijk het is om God in het verborgene te dienen.

Sigurd Bratlie werd geboren op 27 juli 1905, en reeds als kleine jongen nam hij deel aan evangelisatiebijeenkomsten, waar hij kon bidden en van zijn geloof getuigen. Als volwassene trok hij naar alle uithoeken van de wereld om aan godvrezende mensen die op zoek waren naar de waarheid, het evangelie te brengen van overwinning over de zonde. Bratlie had geen hoge opleiding en was geen intellectueel type; hij sterkte en hielp veel mensen door zijn opwekkende en opbouwende artikelen en boeken. Het boekje “Gemeenschap” is hier een voorbeeld van.

Groei door gemeenschap

Als we niet overal waar we zijn gemeenschap oefenen worden we arm

Als christen zijn we ertoe geroepen deel te krijgen aan goddelijke natuur, aan Gods leven, leert Bratlie in dit geschrift. Dat is ontwikkeling en groei en brengt gemeenschap met gelijkgezinden met zich mee. Bratlie laat zien hoe essentieel het voor christenen is om gemeenschap te zoeken en om niet in beslag genomen te worden door alledaagse dingen. Als we niet overal waar we zijn gemeenschap oefenen worden we arm, schrijft Bratlie.

De basis voor gemeenschap

Na bekering van bewuste zonde vindt de ontwikkeling van het christenleven plaats in het verborgene, dat de mensen om ons heen niet kunnen zien. Deze ontwikkeling is de basis voor gemeenschap, zoals staat in 1 Joh. 1:7.

Gemeenschap als lichaam van Christus

Bratlie verklaart dat het woord ‘lichaam’ de beste beschrijving is van gemeenschap. Het is de bedoeling dat wij christenen fungeren als leden van het lichaam van Christus, en de opdracht van dit lichaam is de taak te volbrengen die Jezus had toen Hij hier op aarde was.

Download en lees hier de hele brochure “Gemeenschap” van Sigurd Bratlie: