Geef Jezus macht in 't leven

Uitgevoerd door: Joyce Barsukoff | Melodie: Leander L. Pickett | Tekst: Marie Johansen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1.
Geef Jezus macht in ’t leven,
bied Hem de leiding aan!
Hij wil je leidsman wezen,
zelf is Hij voorgegaan.
Het heiligdom ligt open,
de weg is ingewijd,
Hij wilde ons behouden
en heeft ook jou bevrijd.

Refrein:
Laat je door Jezus leiden,
zoals Hij wil alleen!
Laat je aan Hem verbinden,
in dood en leven één.
Leer dan je wil te buigen,
doen wat je Heer beveelt.
Laat je in alles vormen
naar Jezus’ evenbeeld.

2.
Geef zo jezelf als offer!
Sluit het verbond met God:
“ten bloede toe te strijden,” *)
want dit is zijn gebod.
Dan zul je elke vijand
die opstaat in het vlees,
volkomen overwinnen
zonder de minste vrees.

3.
Je zult de rust ervaren,
als Hij je leiden mag
op de gebaande weg,
met vreugde van dag tot dag!
Laat het woord Gods zijn werk doen,
dan scheidt het ziel en geest.
Zo vormt de Heer zijn bruid
met elk die is trouw geweest.

Wegen van de Heer, 140

*) Hebreeën 12:4