I will sing about Jesus

Uitgevoerd door: Jennifer Bertelsen | Melodie: Eugen B. Sørensen | Tekst: Eugen B. Sørensen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

  1. I will sing about Jesus, my Savior,
And the faith to o’ercome I’ve received.
:/: Now for vict’ry my heart burns with fervor!
And in vict’ry alone I believe! :/:

2. I will sing of the victor’s crown waiting.
I will sing though the battle is long,
:/: For I know that each note is creating
A true prayer that ascends to God’s throne. :/:

3. I will sing to Christ’s honor, with praises!
For without Him I nothing can be.
:/: I experience now what true grace is.
I believe, therefore have victory. :/:

4. I will sing when the tempter starts saying,
“To have victory isn’t for you.”
:/: For I know when on God I am waiting,
I’ll have vict’ry in all that I do. :/:

5. I will sing about vict’ry with praises!—
When my earthly hopes crumble and break;
:/: For I’ve treasures in heavenly places
And a hope which no trial can shake! :/:

 

Ways of the Lord no.380
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1. Ik wil zingen van Jezus, mijn Heiland
en van ons overwinnend geloof!
:/: Dit geloof, dat met kracht brandt van binnen,
wordt mij door niets of niemand ontroofd. :/:

2. Als de strijd soms ookongehoord zwaar is,
zing ik van overwinning en kroon,
:/: want ik weet: ieder woord bij het zingen
is een bede tot God op zijn troon. :/:
 

3. Ik wil zingen tot eer van mijn Heiland.
Zonder Hem ben ik niets in de strijd.
:/: Maar ik sta in Gods ware genade;
ik geloof, daarom win ik altijd. :/:

4. Ik wil zingen, al zegt de verzoeker:
"Je verliest het vast weer in de strijd,"
:/: want ik weet: door de kracht van de Here
overwin ik de zonde altijd. :/:

5. Ik wil zingen: Altijd overwinning!
als mijn hoop hier op aarde vergaat.
:/: Ik heb hemelse hoop nu gekregen,
die beproeving en vuurdoop doorstaat. :/:

(Nederlands berijmde vertaling)