Lord, of thy ways

Uitgevoerd door: Jennifer Bertelsen | Melodie: Unknown. | Tekst: Olga Olsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. Lord, of Thy ways now my song shall be,
For worthy Thou art of my praise.
Come, poor in spirit, and hear the Word;
His love follows us all our days.
A refuge strong in all need is He;
He dwelleth in contrite breast.
He gives the hungry the Bread of Life;
The weary find peace and sweet rest

2. Sing to the Lord, O my soul, with joy,
And praise Him, my tongue, all your days.
Homes of the righteous exalt His name;
The humble alone give Him praise.
For He Himself is the way of life,
Where fools cannot go astray.
Now is the kingdom of heaven nigh;
The humble of heart find the way.

Ways of the Lord no. 1
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1. Van uwe wegen wil 'k zingen, Heer,
want lofzang en dank zijt Gij waard.
Komt nu, behoeftigen, komt en hoort:
God mint de geringen op aard.
Verdrukten vinden een burcht in nood:
Hij woont bij verslaag'nen van geest.
Hong'rigen geeft Hij het levensbrood
en rust wie is moe en bevreesd.

Zing nu de Here, mijn ziel, met vreugd
en prijs Hem, mijn tong, keer op keer.
Zegezang klinkt bij d' oprechten thuis:
Slechts need'rigen zingen Gods eer.
Daar is Hij zelve de levensweg,
die dwazen zelfs vinden en gaan.
Want wie tot kind zich vernederd heeft,
zal 't Koninkrijk Gods binnengaan.

(Nederlandse berijmde vertaling)