Toen ik ervoor koos

Uitgevoerd door: Ruben Holm Andersen | Tekst: Olga Olsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. Toen ik ervoor koos U te volgen, o Heer,
toen daalde uw zalige vree in mij neer.
Bedekt onder distels en stenen op 't pad,
vind ik nu de ene na d' andere schat.

Ref:
Volgen altijd, waar de weg mij ook leidt!
O Jezus, ik wens U te volgen altijd.

2. Leer mij met volharding U volgen voortaan,
getrouw en met vreugde de levensweg gaan.
Zachtmoedigen worden uit strikken bevrijd;
zij staan voor uw aangezicht, Here, altijd.
 

Wegen van de Heer, nr. 5
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

3. Geeft u mij een hart dat gehoorzaamt, O Heer,
een hart dat gericht is op U en uw eer.
Laat vreze voor U mij bewaren, o God,
en schrijf in mijn hart meer en meer uw gebod.