Welzalig wie wandelt in 't licht dat God schenkt

Uitgevoerd door: Jennifer Bertelsen | Melodie: Eugen B. Sørensen | Tekst: Eugen B. Sørensen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. 

Welzalig wie wandelt in 't licht dat God schenkt,
dat 't zaad Gods doet kiemen en wasdom ons brengt.
In 't licht leer 'k mijn broeders waarderen steeds meer.
Gemeenschap ontstaat met wie liefheeft de Heer.

O zegenrijk licht uit den hoge!
O kostbare gave van God!
In't licht opent Hij onze ogen
voor elke wet Gods, elk gebod.

2.

Voorwaar, in het licht schept het woord velerlei,
maar nooit zelfverheffing of opschepperij,
noch afgunst op broeders, maar wat daar gedijt
is zorgzaamheid, liefde en nederigheid.


Wegen van de Heer, nr. 377
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

 3.

Nu wordt alle dwaasheid ontmaskerd, - in 't licht -
die steeds nog door ons wordt gezegd of verricht.
Erkennen wij echter hoe dwaas wij wel zijn,
dan komt door geloof wijsheid voor ijd'le schijn.

4.

D' oprechte wordt zalig in 't licht dat hij krijgt.
Hij haat steeds het kwade waartoe hij nog neigt.
Hij prijst God, die zó overvloedig hem schenkt
het licht dat hem lout'ring en reiniging brengt.