Zalig gij die Gods vrede kent

Uitgevoerd door: Judith Staal | Melodie: Ester Skogsrud | Tekst: Elihu Pedersen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1.
Zalig gij die Gods vrede kent
diep in uw hart, moment op moment;
die, door de Geest der waarheid geleid,
elke minuut den Here u wijdt.

Refrein:
Trouw zijn is meer dan schatten waard;
blijdschap en vree wint u daarmee.
Trouw zijn maakt werk'lijk rijk op aard!
Wees trouw van zin, diep binnenin.

2.
Zalig gij die van uur tot uur
offert uzelf, al gaat het door vuur,
vecht tegen leugen, ijdel gedrag,
groeit in genade van dag tot dag.
 

3.
Zalig gij die volhardt altijd,
week in week uit tot dienen bereid,
dragend gewillig de zwaarste last.
Maand in maand uit, altijd staat u vast.

4.
Zalig gij die van jaar tot jaar
vasthoudt aan godsvrucht, onwankelbaar,
weldra bekleed met Gods heerlijkheid,
die blijft bestaan in all' eeuwigheid.

Wegen van de Heer, 231