Zijn je gebeden verhoord?

Zijn je gebeden verhoord?

Geschreven door: Tony Jackson | Plaats: Taunton, UK | Gepubliceerd: dinsdag 30 november 2010

Heb je wel eens gebeden en dan ervaren dat je niet het antwoord hebt gekregen dat je had verwacht? Dat hebben veel mensen nogal eens ervaren. Ik in elk geval wel. Wat ging er toen eigenlijk mis?

In de meeste gevallen ging er helemaal niets ‘mis’, we zijn alleen maar op een andere manier verhoord dan we hadden verwacht. In zo’n geval kunnen we makkelijk het gevoel hebben dat God niet bestaat, omdat Hij ons gebed niet heeft verhoord. Bijvoorbeeld als we bidden dat het met iemand goed zal gaan, en het tegendeel gebeurt juist, dan kan dat extra moeilijk zijn om te begrijpen!

God koestert gedachten van vrede over ons

In Jer. 29:11 staat: ‘Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’ Dit lijkt wel in tegenspraak te zijn met wat we wel eens hebben ervaren. God koestert gedachten van vrede over ons, maar die vrede hadden wij toen met onze gebeden niet bereikt. Misschien was het motief bij ons gebed niet goed. Was wat we vroegen misschien een beetje egoïstisch? Hoe dan ook, God verandert zijn gedachten over ons niet. Hij heeft nog steeds gedachten van vrede, en wil voor ons een hoopvolle toekomst.

Zoek God om hulp in het bidden

In vers 12-13 lezen we verder: ‘Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.’ Jeremia zei dit tegen een volk in ballingschap. Ook wij zijn in ‘ballingschap’ van onze eigen zonde. Als we dat erkennen, kunnen we God zoeken voor de hulp die we nodig hebben om van die zonde vrij te komen.

Dat is iets om over na te denken: vrij komen van alle boosheid en irritatie, zodat we door en door geduldig worden! Anderen tot hulp kunnen zijn, zonder innerlijk eisen te hebben jegens onze gezinsleden, of andere mensen! Maar juist liefde en goedheid kunnen bewijzen, anderen kunnen dienen hun ten goede. Daar hebben we onderricht in nodig. Dat is iets om voor te bidden: om onze mond niet meer te gebruiken om God en mensen te vervloeken of verwijten te maken, maar een stille geest te krijgen vol dankbaarheid en goede woorden om te zeggen! Wat een heerlijkheid kunnen we verkrijgen als we niet meer leven volgens de zonde in onze eigen natuur!

Hoopvolle toekomst

Jezus is de eerste geweest die zo leefde. Vanuit zijn eigen ervaring zei Hij tegen zijn discipelen, en tegen alle mensen die dezelfde bevrijding van de zonde willen ervaren: ‘Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve wat gij Hem bidt in mijn naam.’ Joh. 15:16.

God wil dat wij vrucht dragen! Dat is onze hoopvolle toekomst.