VOELDE ZICH ONGESCHIKT. Voordat hij met de Heilige Geest gedoopt werd voelde Sverre Riksfjord zich ongeschikt als zendeling.
VOELDE ZICH ONGESCHIKT. Voordat hij met de Heilige Geest gedoopt werd voelde Sverre Riksfjord zich ongeschikt als zendeling.

De doop met de Geest – een persoonlijke ervaring

Geschreven door: I. M. Larsen | Gepubliceerd: dinsdag 14 januari 2014

"De doop met de Geest is een gebeurtenis of een ervaring die je niet vergeet", vertelt Sverre Riksfjord, met een warme blik in zijn ogen. Hij kreeg een heel speciale ervaring door de doop met de heilige Geest.

Het is een snikhete dag in mei als ik in de auto stap en naar Tønsberg rijd om Sverre Riksfjord te interviewen. Ik heb om 1 uur afgesproken, en onmiskenbaar – daar zit hij te wachten. Hij begroet mij met een hartelijke glimlach als hij mij ziet.

Sverre Riksfjord is een man van grote betekenis voor veel mensen. Het is moeilijk om aan te wijzen wat het precies is dat deze man zo speciaal maakt – hij is eigenlijk zo gewoon – zonder hoge opleiding of positie die hem voor de mensen bijzonder belangrijk maakt. Toch heeft Sverre door de jaren heen als evangelist naar vele plaatsen over de hele wereld gereisd, en velen hebben zijn eigen manier ervaren om echt tot hulp te zijn. Het is het leven dat hij geleefd heeft dat zijn woorden zo’n geestelijke autoriteit geeft.

Het thema waar ik graag meer over wil weten is “De doop met de Geest”, en dan speciaal zijn ervaring daarmee. 
"Ja, de doop met de Geest is een gebeurtenis of een ervaring die je niet vergeet", vertelt hij, met een warme uitstraling.

De doop met de Heilige Geest is aan de andere kant een essentiële hulp in je dienst aan andere mensen.

Voor hij begint te vertellen legt hij uit dat het begrip “de doop met de heilige Geest” makkelijk verwisseld kan worden met de heilige Geest ontvangen. Hij legt uit waarom gevuld zijn met de heilige Geest noodzakelijk is om kracht te krijgen om te overwinnen in je eigen leven. De doop met de heilige Geest is aan de andere kant een essentiële hulp in je dienst aan andere mensen. Sverre kreeg als 29-jarige een krachtige ervaring door de doop met de heilige Geest tot dienstbetoon.
"Die ervaring vergeet ik nooit", vertelt hij.

"Maar ik ervoer ook in het begin van mijn christenleven de wedergeboorte en om met de heilige Geest vervuld te worden", voegt hij eraan toe. Hij vertelt hoe hij als 18-jarige van zijn woonplaats Ålesund naar Oslo verhuisde. Door de verkondiging in de gemeente in Oslo werd Sverre wedergeboren.

"Het was heel bijzonder. Ik kon tot diep in de nacht in de Bijbel zitten lezen. Gods Geest maakte de schriften levend." Sverre vertelt hoe de geest van geloof zijn hart binnenkwam en hem tot een heel nieuw persoon maakte.
"Ongeloof en twijfel werden weggejaagd, en daarvoor in de plaats werd ik vrijmoedig, krachtig en blij."

In de jaren die volgden was Sverre veel samen met Kåre J. Smith en G. Gangsø waar zij respectievelijk in Zweden en Finland rondreisden en evangeliseerden. Dit waren vrienden die ook de heilige Geest als motor in hun leven hadden gekregen, en die gegrepen waren door Jezus. Het was dan ook een grote hulp voor Sverre om zijn tijd door te brengen met deze jonge evangelisten.

– Ik had in het zendingsveld niets te zoeken

Sverre ervoer als 29-jarige echter een krachtige terugslag in zijn leven als christen. Hij had een sterke wens om tot hulp en zegen te zijn voor de mensen waar ze contact mee hadden gekregen in Finland. Maar hij merkte dat hij geloof noch kracht had om tot enige hulp voor hun te kunnen zijn.

"Ik herinner me hoe ongeloof en twijfel mij voor een paar maanden  plaagden als een nachtmerrie."

"Dit bracht mij in een geweldig grote nood", vertelt hij ernstig. Het is duidelijk dat de herinneringen uit deze tijd hem helder voor ogen staan. 
"Ik herinner me hoe ongeloof en twijfel mij maanden lang plaagden als een nachtmerrie. Ik voelde me helemaal ongeschikt om tot zegen te kunnen zijn, gaat hij door. Ik vertelde dit aan niemand, maar droeg dit zelf. Ik dacht dat ik net zo goed weer terug naar Noorwegen kon reizen. Ik had niets te zoeken op het zendingsveld."

Een bijzondere tocht

Die zelfde zomer kreeg Sverre echter een ervaring die hij nooit vergeet. Vooraf aan de zomerconferentie op Brunstad huurden Sverre en Gunnar een hut in Hallingdal samen met een groep pasbekeerde Finnen. De bedoeling van de tocht was simpelweg om een  behoorlijke gebedssamenkomst te houden en elkaar te versterken in het geloof, vertelt Sverre.

Toen ze aan de tocht begonnen zat Sverre diep in de put.
"Ik had geen enkel idee waar ik om moest bidden", vertelt hij.

Maar juist daar, toen Sverre zich helemaal afgebroken voelde, kwam het geloof dat het toch mogelijk was door de kracht van de heilige Geest. 
"Toen ervoer ik de doop met de heilige Geest tot dienstbetoon. Ik merkte duidelijk: “Nu kun je dat uitvoeren waarvan je weet dat God het in jou werkt”. Ik merkte dat alle ongeloof en twijfel verdween en werd vervangen door een volledig geloof dat ik tot zegen kon zijn." Sverre verheugt zich bij de gedachte aan deze goede herinneringen.

"En het is duidelijk dat wanneer je een tijd hebt gestreden tegen twijfel en ongeloof en deze verdwijnen, dan word je als degenen die droomden zoals in psalmen staat. Dan wordt onze mond vervuld met lachen en met gejuich ( Psalm 126:1-2) Dat is een geweldige heerlijkheid. Dus dat vergeet ik nooit meer. Dit was een indrukwekkende belevenis", vervolgt hij. Het is duidelijk dat Sverre zich elk detail van de belevenis tijdens de tocht in Hallingdal herinnert.

"En het is duidelijk dat wanneer je een tijd hebt gestreden tegen twijfel en ongeloof en deze verdwijnen, dan word je als degenen die droomden zoals in psalmen staat. Dan wordt onze mond vervuld met lachen en met gejuich." ( Psalm 126:1-2)

 

Vanaf die dag was Sverre een nieuwe man; vol van kracht en geloof.
"De heilige Geest maakte het makkelijk om te geloven. Ik merkte dit wanneer ik mensen ontmoette vol van ongeloof, dan had de Geest die in mij was macht om deze geesten van ongeloof te bestrijden. Ik had zelf ervaren om bevrijd te worden van ongeloof en twijfel – en had ervaren hoe dit in een mens te keer kan gaan", zegt hij enthousiast.
"Maar die geest heeft niets om zich mee te verweren als hij de heilige Geest ontmoet. Ik merkte dat ik eenvoudig kracht had om hun te helpen om tot geloof te komen."

En dat is precies de hoofdzaak geweest in Sverre Riksfjord's dienst door de jaren heen; om mensen in het geloof te versterken.

– God vraagt niet of je kunt, maar of je wilt

Sverre Riksfjord vertelt dat er niemand is die iets meer mogelijkheden heeft dan een ander om in dit leven binnen te komen.

"God vraagt niet of je kunt, maar of je wilt", zegt hij. En zoals Jezus zegt in Matheus 7, 11: Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

"Verder zegt hij dat een ieder die bidt, die ontvangt, enz. Dus het is aan ons om te bidden om de Heilige Geest. Onze vader in de hemel is namelijk meer dan bereid om die aan ons te geven. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?" (Vers 9)

"En als je de heilige Geest hebt ontvangen zul je ervaren dat je in de eerst instantie rijkelijk kracht krijgt om een leven met God te leven in overwinning over alle bewuste zonden, en daarnaast een genade en zegen in die dienst die God jou heeft toebedeeld", besluit Sverre.

Het is een belevenis om deze 67 jaar oude man te zien spreken. Je zou denken dat de kracht die hij over zich kreeg in zijn jeugdtijd zou afnemen met de jaren, maar het tegendeel is bewezen. Die kracht die Sverre drijft is krachtig en sterk, en helpt nog steeds veel mensen om te geloven. Er is geen twijfel over dat hij vertelt vanuit persoonlijke ervaringen. 

Het gesprek is voorbij, en onze wegen scheiden zich met een hartelijke handdruk. Hij heeft geen idee wat een onuitwisbare indruk dit interview heeft gemaakt op deze “journalist”.