Hoe ontvangen we de Heilige Geest?

Hoe ontvangen we de Heilige Geest?

Geschreven door: Arild Tombre | Gepubliceerd: zaterdag 11 juni 2016

Hoe kunnen we de Heilige Geest ontvangen? Deze vraag zou van het allergrootste belang moeten zijn voor ieder die een gelukkig leven zoekt, een God welgevallig, rein en overwinnend leven.

De apostel Paulus vraagt de Galaten wat betreft het ontvangen van de Heilige Geest: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Gal. 3:2. Hij begreep best dat ze zouden antwoorden de Heilige Geest te hebben ontvangen ‘door de prediking van het geloof’.

De Heilige Geest ontvangen door het Woord des geloofs te ‘drinken’

Leef in de Geest, geloof in de Geest, bid in de Geest, strijd tegen het vlees in de Geest, en wees in alles gehoorzaam aan de Geest, dan heb je de Geest.

Het Woord en de Geest zijn niet te scheiden. Dat doet denken aan wat Paulus zegt in Rom. 10, namelijk dat Christus nabij ons is als het Woord nabij ons is, in ons hart en in onze mond. En ook als hij schrijft dat het Woord van God met kracht werkt in wie gelooft.

En verder zegt hij: Allen zijn wij met één Geest gedrenkt (1 Kor. 12:13). Drinken dus! Dat was een eenvoudige en makkelijk te begrijpen manier van zeggen: drinken. En dat is nu juist wat we doen als we de geloofsverkondiging horen. Maar dan moeten we ook bewust ‘drinken’.

Laten we denken aan een voorbeeld van het ontvangen van de Heilige Geest door het Woord des geloofs te ‘drinken’. Twee jongeren zitten in een samenkomst waar het geloof in waarheid wordt verkondigd. De een denkt aan wat hij of zij zal gaan doen na de samenkomst. De ander heeft z’n oren wijd open, de natuurlijke en die van het hart. Het is duidelijk dat de eerste niet drinkt van de Geest die in het Woord des geloofs ligt. De ander echter wordt gegrepen van wat hij of zij hoort en vult zich met de Geest van geloof, met Gods Heilige Geest.

De Heilige Geest ontvangen door geloofsgehoorzaamheid

Velen die denken aan vervulling met de Heilige Geest verwachten daarbij iets als een gevoelsverrukking. Maar God geeft de Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzamen (Hand. 5:32). Het is dus vooral een zaak van gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid. In een brief aan iemand die deze dingen van de Geest maar moeilijk kon begrijpen, schrijft Johan Oscar Smith [de grondlegger van Brunstad Christian Church, red.]: ‘Leef in de Geest, geloof in de Geest, bid in de Geest, strijd tegen het vlees in de Geest, en wees in alles gehoorzaam aan de Geest, dan heb je de Geest’. Dat is klare taal over het ontvangen van de Heilige Geest! Leef, geloof, bid, strijd en wees gehoorzaam. En laten wij de Geest drinken en ons ermee vullen, als het geloof wordt verkondigd.