Een navolger van Christus

Gepubliceerd: woensdag 24 maart 2010

Als jonge man gaf Gary Fenn zijn hart aan God en werd oprecht christen. Vandaag de dag is hij voorganger voor een gemeente in de staat Connecticut (VS). In dit interview vertelt hij over het geringe begin, en over hoe het verlangen om zijn Here en Meester na te volgen gestild werd.

Gary, die binnenkort 60 wordt, is tot op de dag van vandaag trouw geweest aan de beslissing die hij in zijn jeugdtijd nam. Door een lang leven in overwinning over de zonde is hij tot grote steun geworden voor de gemeente in Noord-Amerika. "Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods." Openb. 3:12.

Gary heeft een warm hart voor de mensen, en hij heeft het verlangen dat iedereen de bevrijdende krachten in het evangelie mag ervaren.