Het huwelijk in ere houden

Het huwelijk in ere houden

Geschreven door: Arild Tombre | Plaats: Villers-lès-Moivrons, Frankrijk | Gepubliceerd: donderdag 12 maart 2009

”Het huwelijk zij in ere bij allen”, staat er in Hebr. 13:4. Wij zijn blij dat we dat kunnen zeggen in deze tijd, waar goddeloze en wetteloze krachten bezig zijn om de fundamenten van onze samenleving - namelijk het huwelijk en het gezin - kapot te maken.

Ja, het is onze plicht en eer om dat te verkondigen en om betrouwbare voorbeelden te zijn van een gezinsleven naar Gods wil.

“En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Hand. 1:8. Dat is de roeping en de taak van een echte discipel van Jezus, ook vandaag de dag nog. En dan zouden we hetzelfde moeten zeggen als de profeet Jesaja zei: “Hier ben ik, zend mij.”

Maar dan moeten we niet vergeten dat het in de eerste plaats Jeruzalem was waar ze zouden getuigen; daar moesten ze beginnen. Het kan erg verleidelijk klinken om iets voor God te doen “aan het uiterste der aarde”.

Maar wat wil je aan het uiterste der aarde doen als je niet in je eigen thuis kunt getuigen? Dáár moeten we met ons leven getuigen zijn van Gods goedheid, van de weg in de voetstappen van Jezus, van het evangelie dat een kracht Gods is tot verlossing, ja, een steeds diepere verlossing.

Wat een getuigenis in een donkere tijd! Ouders die uit eigen ervaring kunnen getuigen van een diepe en innige liefde voor elkaar. En kinderen die opgroeien tot getuigen van Jezus Christus over een gelukkig leven in God.

“Hier ben ik, zend mij.” Ja, eerst thuis, in ons eigen Jeruzalem. Als je daar een trouwe getuige bent, kan God je ook gebruiken in “Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”, als dat Zijn wil en bedoeling met jou is.

Iemand die thuis en in het gezin een getuige is van God, is getuige van iets moois. Bijvoorbeeld: “Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” Mat. 19:6. Op deze manier spreekt Jezus over het huwelijk en zegt tegelijkertijd dat man en vrouw één zijn. Dat is waarlijk mooi.

Jij die nu jong bent, vecht voor dat mooie in het leven! En als het Gods wil is dat je later zult trouwen, houd dan ook jouw toekomstige huwelijk in ere, door je pad rein te bewaren!