Een leven voor Gods aangezicht

Gepubliceerd: 29. december 2016

Jesse heeft een lied geschreven over een leven voor Gods aangezicht. Hij vertelt ons uit eigen ervaring dat een leven voor Gods aangezicht rust geeft in je gedachten.

Je overwint gedachten over wat anderen van je vinden, omdat je er meer in geïnteresseerd bent wat God van jou vindt. Dan verdwijnt alle onrust in je gedachten. Voor Gods aangezicht leef je heel bewust, je weet dat God een plan heeft met jouw leven. Dan denk je na over hoe je je tijd besteedt, hoe je met je geld omgaat, en ook als je je als christen voor anderen inzet, denk je na over je motieven. Jezus zei: “Eer van mensen behoef ik niet.” (Matth. 5:41) Dit leven maakt je echt gelukkig.

In een interview vraagt Arjan aan Jesse wat hem ertoe heeft gebracht om dit lied te schrijven.

Luister hier naar het lied "Een leven voor Gods aangezicht"