Het leven van Jezus Christus

Bekijk getuigenissen: Wie is Jezus Christus voor mij

Jezus was een mens zoals wij

"Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen."

Hebreeën 4:15

Door Jezus te volgen, krijgen we deel aan het leven van Jezus Christus. Dit wordt al zichtbaar in ons eigen leven terwijl wij op aarde zijn.

Discipelen van Jezus Christus

 

Aanbevolen literatuur:De genade in Christus Jezus; "Ik ben met Christus gekruisigd"; Overwinning op de zonde

 

Het leven van Jezus Christus is de basis van het Christendom. Het is algemeen bekend dat we vergeving van zonden kunnen ontvangen door de dood van Jezus Christus. Maar weet jij wat het leven dat Hij leefde betekent voor ons als Christenen, als we Hem dagelijks volgen in ons persoonlijke leven?

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij,” sprak Jezus in Johannes 14:6.

Wat is dan het leven van Jezus Christus? We kunnen ons ook wel afvragen: “Wie is Jezus Christus?” Hij noemde Zichzelf “de Zoon des mensen”, aangezien Hij dezelfde menselijke natuur erfde als wij. Hij is onze Heiland, Redder en Verlosser, die onze zonden vergaf, maar ons ook een weg tot verlossing toonde, die méér inhoudt dan alleen vergeving van zonden. Als onze voorloper opende Hij een weg terug naar God, door een leven in overwinning op de zonde die woont in onze menselijke natuur.

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Lukas 9:23.

Als we Jezus volgen, wandelen we in "nieuwheid des levens" - het leven van Jezus Christus. Dit leven van Jezus Christus wordt het onze, en wordt al zichtbaar in ons leven terwijl wij op aarde zijn.

Hierboven zijn meer toespraken, persoonlijke getuigenissen, artikelen en video's over dit onderwerp