Onze voorloper

Onze voorloper

Geschreven door: Kjell Fossnes | Plaats: Drammen, Noorwegen | Gepubliceerd: maandag 28 december 2015

Heb je er wel eens over nagedacht dat Jezus, onze verlosser, ook onze voorloper is? Durven we te geloven dat we Hem kunnen volgen?

We lezen hierover in Hebr. 6:17-20. De schrijver van de brief beschrijft hoe Jezus, als onze voorloper, in het heiligdom binnenging, en het anker van de hoop veilig bevestigde. Hij gebruikt daarbij een beeld uit het Oude Testament om het uit te leggen: In de tempel was een voorhangsel naar het heiligdom, waar alleen de hogepriester een keer per jaar naar binnen ging om te offeren, als ultiem offer aan God. Dat alles was slechts een afschaduwing van het werk dat Jezus deed!

Een nieuwe en levende weg

In Heb. 10:20 lezen we: “omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees (Noorse vertaling).” Voor Jezus was het dus zijn voorhangsel, dat de weg afsloot naar het heiligdom, zijn vlees, zijn menselijke natuur. Zijn doel was om daar binnen te komen, in het heiligdom, waar Hij eeuwige verlossing zou vinden voor alle mensen.

Beproefd in alles

Nadat Hij in zijn leven in alles beproefd was, zonder ooit in zonde gevallen te zijn, zei Hij aan het kruis op Golgotha: “Het is volbracht!” Toen scheurde het voorhangsel in tweeën, toen werd de nieuwe weg voor ons geopend! Daarom staat er in Heb. 10:19: “Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom.” Wij kunnen zonder schroom en met geloof Jezus volgen op deze nieuwe en levende weg, omdat Hij ons de heilige Geest gezonden heeft. Dezelfde Geest die Hem de kracht gaf die Hij nodig had.

Zijn weg – onze weg. Zijn leven – ons leven

Nu kan Jezus’ leven ons leven worden! Zoals Hij beproefd werd, worden wij ook beproefd, maar zoals Hij zijn eigen wil opgaf in de kracht van de heilige Geest (Heb. 9:14) kunnen wij Hem daar ook volgen! Dan vraag je je misschien af: mijn wil, moet ik die dan ook opgeven? Dan vraag ik jou: wat heeft het je voor goeds gebracht? Wees eerlijk! Heeft je wil niet vaak jaloezie opgewekt? Onreine gedachten? Eerzucht? Achterdocht, ja misschien boosheid en ruzies? Hoe is het dan met de plaats waar het anker van de hoop bevestigd is? Ja, daar zijn deugden die vruchten van de Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof (Gal. 5:22). Is het niet de moeite waard om de weg van Jezus te volgen?