Gezalfd door God – dienen met blijdschap

Gezalfd door God – dienen met blijdschap

Geschreven door: I.M. Larsen | Gepubliceerd: woensdag 12 december 2012

– Je kunt God met blijdschap dienen in alle omstandigheden van het leven. Denk je eens in dat je het zo hebt: nooit meer een donkere dag, zegt Kåre J. Smith in een toespraak aan jongeren op een internationale conferentie op Brunstad.

Het is tegen het einde van  de samenkomst, er is tijd voor getuigenissen. De rijen stromen vol met mensen die graag hun persoonlijke hoop willen belijden naar aanleiding van wat er is verkondigd. Het zijn vooral jongeren die enthousiast zijn. Wat is het dat zo’n sterke uitwerking heeft op hen?

De rijen stromen vol met mensen die graag hun persoonlijke hoop willen belijden

Keld Borch uit Denemarken en Gjermund Gangsø uit Noorwegen zijn twee van de vele dankbare mensen.

–– De Heilige Geest was sterk aanwezig op deze samenkomst, zegt Keld enthousiast. Hij voegt eraan toe dat het heel bijzonder is om onder anderen Kåre J. Smith te horen.

– Wat Kåre Smith kenmerkt is dat hij met een geweldige geestkracht spreekt, en je merkt natuurlijk dat dat op je inwerkt.

Keld en Gjermund hebben elk de verantwoordelijkheid over een groep jeugd in respectievelijk de gemeenten Kopenhagen en Bergen. Hen werd de vraag gesteld: Wat was er deze samenkomst dat zo’n sterke oproep was aan jonge christenen?

– We hoorden van Kåre Smith dat een jongere geroepen is om een dienaar van Christus te zijn, een gezalfde dienaar met blijdschap in alle omstandigheden van het leven, refereert Gjermund.  – Dat we niet geroepen zijn om van die terneergedrukte christenen te zijn, gedrukt door de zonde. Dat is niet iets voor jonge mensen, stelt hij vast. – Wij moeten vrij worden van alles wat ons neerdrukt!

Tijdens deze samenkomst kregen zowel Keld als Gjermund een nieuwe visie over het leven in  dienst van God.

Als we deel krijgen aan het leven dat Christus leefde en een gezalfde dienst voor God krijgen, dan hebben we nooit meer een donkere dag

– We kregen te horen dat Jezus als dienaar naar de aarde is gekomen. Hij werd ingewijd tot het dienen doordat hij tegen zijn hemelse Vader zei: “Zie, hier ben ik om uw wil te doen” (Hebr. 10:9), refereert Keld, en legt uit hoe alles wat Jezus zei en deed een hoogheilige godsdienst was, en dat hij met vreugdeolie werd gezalfd boven zijn deelgenoten. (Hebr. 1: 9).

– Als we deel krijgen aan het leven dat Christus leefde en een gezalfde dienst voor God krijgen, dan hebben we nooit meer een donkere dag, zoals we hoorden van Smith. We krijgen vreugde in alle omstandigheden van het leven!

Maar wat is eigenlijk een gezalfde dienst en hoe kun je die krijgen?

– De begrippen “geheiligd en gezalfd” komen uit het oude testament, verklaart Keld. – Alles wat gebruikt zou worden voor de dienst in de tabernakel werd geheiligd en gezalfd, het mocht nooit meer daar weggehaald worden of gebruikt worden voor iets anders. (Lev. 8:10–12)

God kan iemand die onreine gedachten heeft niet zalven

– Het is God die zalft, voegt Gjermund eraan toe. – God kan iemand die onreine gedachten heeft niet zalven, of iemand die kwaadspreekt, zich bezighoudt met pornografie, enz. Zoals duidelijk naar voren kwam tijdens de samenkomst:  “Van dit alles moet je je bekeren. Je moet de waarheid over jezelf erkennen, dan zal de waarheid je vrijmaken.”

Heiligingsdag voor een dienaar van God

Keld knikt instemmend.

– Veel jongeren geven het op als ze erachter komen hoe slecht hun menselijke natuur is. Ze hebben misschien verschillende jaren geprobeerd het goede te doen, maar dan komen ze erachter dat zelfs hun beste werken besmet zijn met hun egoïstische menselijke natuur. (Rom. 7:17-19) – Maar als je op dit punt gekomen bent, zou je eigenlijk moeten denken: “Yes!” omdat je dan voor God in een positie gekomen bent dat God in het hart kan binnenkomen en iets kan doen.

Keld en Gjermund praten enthousiast met elkaar. Dit is iets wat ze regelmatig meemaken in hun werk met de jeugd, maar ook ligt hun vers in het geheugen hoe ze zelf bezig waren om alles op te geven toen ze hun tekortkomingen merkten als jonge christenen.

Hier ben ik om uw wil, o God, te doen

– Zoals Kåre Smith zei, hebben we allemaal een dag waarop we worden uitgenodigd, waarop we een keuze moeten maken voor ons leven, gaat Gjermund verder. – En dan moeten we kiezen of we volgens onze eigen lusten willen leven, of dat we zoals Jezus willen zeggen: “Hier ben ik om uw wil, o God, te doen!” (Hebr, 10:7.9) Als we het laatste kiezen, dan kun ik je zeggen dat er vooruitgang komt in het leven.

Je leven door God laten leiden

– Maar het is duidelijk; het is een strijd om deze keuze te maken, onderstreept Gjermund. Hij legt uit dat het inhoudt dat we niet langer kunnen leven volgens onze eigen wil, maar dat we helemaal naar Gods wil moeten beginnen te leven. – Vaak beseft men niet eerder wat dit besluit inhoudt voordat men dit besluit genomen heeft.

Gjermund herinnert zich goed hoe hij zelf tot dit beslissende punt kwam dat hij een keuze moest maken. Dat werd een keuze die Gjermunds leven veranderde.  – Ik herinner me hoe ik God bad de leiding over te nemen in mijn leven, en toen werd ik wedergeboren en ik werd vervuld van de Heilige Geest!

 

– Ik wens echt ieder toe de Heilige Geest te ontvangen

Ook Keld herinnert zich goed het wezenlijke verschil tussen het proberen naar God wil te leven voordat hij de Heilige Geest kreeg, en daarna: – Ik wens echt ieder toe de Heilige Geest te ontvangen, zegt Keld warm. – Die wordt een blijdschap en een motor binnenin je. Dan kan God binnenkomen en je alle kracht geven die je nodig hebt om een leven met Hem te leven.

Gjermund vertelt met warmte over de vrede en de blijdschap die je krijgt als je de Heilige Geest als motor in je leven krijgt. – Je hebt alleen met God te maken. Dat maakt het leven ongelooflijk eenvoudig, zegt hij.

De Heilige Geest wordt een blijdschap en een motor binnenin je

– Er zijn velen die zich afvragen hoe je God kunt dienen op de een of andere manier, voegt Keld toe. – Maar zijn we door God gezalfd om te dienen, dan is ons hele leven een godsdienst. Je hoeft niet als zendeling naar afgelegen gebieden te gaan, of andere “grote” dingen te doen. Het ligt voor je voeten in je dagelijkse leven.

– Op gelijke wijze als wij verzocht!

– Er staat over Jezus dat hij in zijn uiterlijk als mens is bevonden, zegt Keld. – Terwijl hij leefde voor God, merkte hij zijn eigen wil. Er staat feitelijk dat Jezus in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. (Fil. 2:2-8; Hebr. 4:15)

– Ik denk vaak, “O, waarom zei ik dat nu zo, enz.”, vertelt Gjermund verder. – Dan word je verdrietig en bid je tot God om genade om het beter te doen. Maar dit verdriet is eigenlijk een heel goed verdriet. Het is een teken dat de Geest in je werkt. Het is de Geest die mij helpt en steeds in mijn gedachten werkt, zodat ik steeds meer kan worden zoals Jezus en deel krijg aan zijn deugden, zoals mildheid, goedheid, liefde, rechtvaardigheid en dergelijke.

Het is de Geest die mij steeds helpt, zodat ik steeds meer kan worden zoals Jezus en deel krijg aan zijn deugden

– Dan merk ik dat mijn spreken en handelen de volgende keer meer gezalfd is, zodat het beter uitwerkt op de anderen, zegt Gjermund. – Als ik ootmoedig ben en arm in mijzelf, dan komt God met zalving en dan wordt het goed en gezegend om met mij samen te zijn.

Als je gezalfd bent, doe je dan altijd alles goed?

– Nee, zeggen ze tegelijk. – Het leven is een voortdurende groei en ontwikkeling. In de verschillende dagelijkse omstandigheden wijst de Geest mij op wat goed en verkeerd is, en daar moet ik trouw aan zijn! En dan word ik beloond met zalving van God in de mate waarin ik trouw ben geweest, besluit Gjermund.