Schuw de begeerten van de jeugd

Schuw de begeerten van de jeugd

Gepubliceerd: vrijdag 12 december 2008

“Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.” 2 Tim. 2:22.

Er zijn veel verschillende jeugdbegeerten. Je kunt bijvoorbeeld je vader en moeder verachten; geen eerbied hebben voor de ouderdom. Maar de Bijbel leert ons iets heel anders. Timoteüs, Gods medewerker, moest de ouderen zo vermanen als een zoon zijn vader vermaant. Niet zo snel en neerbuigend, want dan ben je onrechtvaardig ten opzichte van je medemens. Daarom staat er: “Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid.” Wees rechtvaardig in doen en handelen tegenover je medemens, of ze nu oud zijn of jong. Dit is slechts een van de vele voorbeelden.

Jaag naar trouw

In de brief van Jakobus staat dat twijfel verdeeldheid is. Je wilt het ene, maar ook het andere. Je wilt geloven, maar ook wereldse voordelen hebben. Je wilt hier iets hebben en daar iets hebben. Je bent gedeeld! Je bent niet geheel voor God. Je bent ongestadig op al je wegen, zoals de golven van de zee. Zijn ook hier niet veel jeugdbegeerten te vinden?

Jaag naar vrede

Als jongere wil je je graag laten gelden en heb je sterke meningen, in plaats van naar vrede te jagen. Ook hier liggen veel jeugdbegeerten.

Jaag naar liefde

En dan zijn er natuurlijk nog de jeugdbegeerten in de relatie tussen de geslachten, tussen jongens en meisjes. Wat moeten we hier schuwen? Het egoïsme zullen we schuwen!

God heeft alles prachtig geschapen. “Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd” (Pred. 3:11). Zo’n genade heb je over je leven, dat je kunt horen wat je moet doen, zodat het voortreffelijk wordt!

Het wordt lelijk, zodra het te maken heeft met egoïsme. Bijvoorbeeld de begeerte der ogen. Je kijkt hier wat, en daar wat, je flirt hier en je flirt daar. Jaag naar liefde. Is dat liefde? Over de liefde kunnen we lezen in 1 Kor. 13. Is de liefde tussen man en vrouw een ander soort liefde? Is dat plotseling egoïsme? Nee, dat is ook liefde. Liefde die kan geven en offeren, die verantwoordelijkheden en verplichtingen kent.

De wederzijdse aantrekkingskracht tussen man en vrouw moet in dienst staan van het voortreffelijke, namelijk liefde en leven, in het kader van een prachtig huwelijk, indien dat Gods plan met jou is. In dit kader, en niet in egoïsme; niet in gebruiken en wegwerpen, dat is zo erbarmelijk.

Schuw de begeerten der jeugd!

Zoek taken! Zet je in! En wat je zaait, zul je ook oogsten. Het goede dat je in je jeugdtijd doet, zal je later in je leven weer van pas komen.

Uittreksel uit een toespraak van Arild Tombre, 1999

© Stichting Skjulte Skatters Forlag