Een actieve gemeente

Een actieve gemeente

Geschreven door: I.M.Larsen | Gepubliceerd: donderdag 24 mei 2012

Brunstad Christian Church is een heel actieve gemeente, zowel op geestelijk als op praktisch gebied. Wat is de gedachte achter alles wat gebeurt in de gemeente?

In het artikel: Een week met Brunstad Christian Church  hebben we 6 personen van de gemeente in Østfold ontmoet om het gemeenteleven te leren kennen. Nadat we een hele week met hen samen beleefd hebben kunnen we concluderen: Er gebeurt ongelooflijk veel in de loop van een week bij BCC. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk?

Ole Olsen heeft de verantwoordelijkheid in de gemeente in Østfold. Olsen zegt dat alle activiteiten in de gemeente meerdere bedoelingen hebbent. Allereerst hebben we geestelijke doeleinden die we voor ogen hebben bij alles waar we mee bezig zijn. Maar wat we doen in de gemeente heeft ook een menselijk en sociaal element.

Opbouw

“Alles wat we doen heeft als doel dat het  geloofsversterkend is voor de aanwezigen en dat het tot eer is voor het lichaam van Christus dat nu gebouwd wordt in deze tijd van het nieuwe testament.”

Als we een hart hebben dat God wil dienen brengt dit alles ons geestelijke winst.

Olsen voegt ter verduidelijking toe dat het lichaam van Christus een beeld is van de mensen die hier op aarde leven naar Gods woord en Zijn wil. Christus is het hoofd van dit lichaam, en ieder van de leden heeft rechtstreeks contact met het Hoofd.”Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.” ( 1 Kor. 12:13) In die Geest die ons er toe drijft om de zonde in onszelf te veroordelen, hebben we ook toegang tot de Vader, verklaart Olsen. En allen die zo leven zijn verbonden met elkaar. Als zulke mensen samen komen is er verbondenheid. Als we een hart hebben dat God wil dienen, brengt dit alles ons geestelijke winst.

Anders Andersen heeft de verantwoordelijkheid voor de jeugdgroep in Østfold.Iedere Vrijdag komen ze bij elkaar voor de jeugdsamenkomst. Verder doen zij heel veel in de loop van een week: vanaf de activiteitenclub op dinsdag tot de jeugdsamenkomst op vrijdag en de algemene samenkomst op zondag.

Andersen benadrukt ook het doel achter alles wat in de gemeente gebeurt; namelijk dat allen gesterkt zullen worden en zich zullen ontwikkelen in hun verhouding met God. Voor jonge mensen is het een hoog doel om de zondige neigingen te overwinnen die alle mensen krachtig beïnvloeden, vooral tijdens de tienerjaren. Als dit ieder afzonderlijk voor ogen staat in de verschillende levensomstandigheden, dan komt er geen ruzie en splitsing, maar plezier, dankbaarheid en eenheid daarentegen.

Bewaard blijven

Ole Olsen benadrukt ook de andere kant van het belang van de gemeente-activiteiten. Hij neemt de jongste jeugd en de kinderen als voorbeeld. Kinderen en jeugd hebben activiteiten nodig. Die zorgen voor plezier en betrokkenheid.

–Kinderen en jeugd hebben activiteiten nodig. Die zorgen voor plezier en betrokkenheid.

Kinderen en jeugd zijn een kwetsbare groep. Kinderen en jeugd zijn een kwetsbare groep. Totdat zij zelf wederom geboren zijn, hebben ze activiteiten nodig die hen motiveren. Wat hen in deze tijd vaak bewaart is de goedheid die zij zien en beleven van mensen in hun nabijheid.

Andersen wijst er op dat het bezig zijn op zich al een bewarende invloed heeft. Het alternatief is vaak dat ze doelloos rondhangen, waardoor het gevaar veel groter is dat ze ergens in terecht komen waar ze later spijt van hebben.

Het praktische aspect

Ole Olsen houdt zich ook bezig met de praktische betekenis van vrijwilligerswerk voor de jeugd. Olsen vertelt hoe het jongeren voorbereidt op hun maatschappelijke loopbaan. Door vrijwilligerswerk leren zij van alles, van  verschillende ambachten zoals schilderen, timmeren, straten maken maar ook om te serveren op feesten, het bereiden van maaltijden en niet in het minst administratie bijhouden en leiding geven. Het is een lange lijst. “We zien bovendien dat de jongeren ‘eigenaars’ worden van de dingen waarbij ze betrokken zijn. We hebben bijvoorbeeld heel weinig last van vandalisme”.

“In de samenleving roepen de mensen om actie en sociale programma’s die ze van de overheid verwachten. Het ligt in de cultuur van de gemeente verankerd om zelf te zorgen voor een goed aanbod. We starten iets op, en de jeugd doet mee.

 

Zowel Andersen als Olsen vertellen enthousiast hoe belangrijk het is om mee te mogen doen, of het nu een vorm van fysieke arbeid is, het organiseren van feesten of  uitstapjes en andere activiteiten met kinderen en jonge jeugd.

Wie zegent wordt verkwikt

- Uit eigen beweging geven -tijd en kracht geven voor anderen, dat geeft een ongelooflijk grote blijdschap en zegen.

Uit eigen beweging geven – tijd en kracht geven voor anderen, dat geeft een ongelooflijk grote blijdschap en zegen. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. staat in Spreuken 11:25. Gods wetten gaan eenvoudigweg in vervulling, zegt Andersen enthousiast.

“Het was leuk om te zien; mijn dochter van 13 kwam gisteren thuis van een schoonmaakklusje. Ze straalde van oor tot oor – zo tevreden” vertelt Andersen. “Het betekent iets voor ze om iets te doen; te voelen dat ze iets betekenen”

Hij vertelt ook enthousiast over de activiteitenclub,  en hoe de kinderen hier dingen beleven die ze hun leven niet meer vergeten, samen met oudere jeugd die een goed voorbeeld voor hen zijn. “Hier ontmoeten ze jeugd die leuke dingen bedenken om met hen te doen; die alle aandacht voor hen hebben. Dat is toch prachtig”. Voor de jeugd zelf is het ook een fantastische hulp om niet aan zichzelf te denken, weg te komen van hun egoïsme.  En als je hen vraagt, dan zijn ze zo blij en dankbaar. Ze zijn gelukkig. Ze werken aan zichzelf om geduldiger te worden en meer liefde te krijgen voor de kinderen.

Er wordt aan verschillende kanten winst geboekt door alle activiteiten in de gemeente. Olsen en Andersen zijn er in de eerste plaats mee bezig hoe de opbouw en de saamhorigheid met de andere leden van doorslaggevende hulp kunnen zijn om naar Gods wil te leven. Ze wijzen ook beiden op de bewarende  invloed die uitgaat van de activiteiten in de gemeente voor de kinderen en jeugd, en tegelijkertijd op het plezier en de blijdschap die het hen geeft. De activiteiten en het vrijwilligerswerk leiden bovendien tot veel praktische voordelen en veel zegen voor allen.

LEES OOK: