Een feestelijk weekend met opbouw en ontspanning

Een feestelijk weekend met opbouw en ontspanning

Geschreven door: Christian Huemer, Oostenrijk | Gepubliceerd: maandag 16 november 2009

Er zijn veel activiteiten in Brunstad Christian Church: kinderen, jeugd en ouderen komen samen bij verschillende aangelegenheden, waar ze spreekwoordelijk waar voor hun geld krijgen. Deze keer was er een conferentie georganiseerd voor een heel speciale doelgroep: echtparen. Het moderne conferentiecentrum met een veelzijdig culinair aanbod, een gezellige koffiebar en een eigen schoonheidssalon werd goed gebruikt met al zijn faciliteiten.

BRUNSTAD: “Zo’n weekend is ontspannend, en even wat tijd met z’n tweetjes is een zeldzame luxe”, vertelden vele echtparen die vanuit de hele wereld naar Brunstad in Noorwegen waren gereisd.

Geringe gedachten over jezelf

Er was niet alleen versterking voor lichaam en ziel, maar vooral voor de geest. Op de samenkomsten werd er gesproken en uitleg gegeven over thema’s in de Bijbel. “Saul begon heel goed als koning in Israël, maar hij verhoogde zichzelf gauw, en werd trots. God haat hoogmoed”, zei Kåre J. Smith. “Maar er lag zegen over Davids gezindheid. Hij hield geringe gedachten over zichzelf, ook toen hij koning van Israël werd. God oordeelt ons ook naar de gedachten in ons hart en geeft aan de nederige genade. “Maar de hoogmoedige wederstaat Hij.”

Als je groot in jezelf bent, is het moeilijk om broederschap en persoonlijk contact te krijgen met anderen. Nederige mensen merken dat ze wijsheid ontberen in de situaties van het leven. “Daar kun je God om bidden, die graag geeft” hoorden we op een samenkomst. Er werd ook benadrukt hoe belangrijk het is om voor God te leven, en geen huichelaar te zijn die alleen zijn Godsverering toont om door de mensen gezien te worden.

Feest voor Kåre J. Smith

Dit weekend was er ook een feest. Kåre J. Smith, de voorganger van de gemeente, vierde zijn 65e verjaardag en tijdens het feest vergat men ronduit om op de klok te kijken. Tot ver na middernacht werden er liederen gezongen, gedichten voorgedragen en toespraken gehouden.

Velen waren dankbaar voor wat God had gedaan in en door Smith. “Hij is een man, vol van goedheid en liefde, die werkelijk zorg draagt voor de mensen; een ambassadeur van de hemel, bij wie je de deugden van Christus kunt bemerken.” Bij deze gelegenheid werd veelvuldig geciteerd uit de brief van Johannes. “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens.” Velen dankten ook voor zijn bedachtzame en veelzijdige herderdienst, en zijn zorgzaamheid.
Kåre J. Smith is een kleinzoon van Johan Oscar Smith, die grondlegger is van Brunstad Christian Church. Aan de hand van meerdere brieven van Johan O. Smith werd er een parallel getrokken langs Kåre J. Smith’s leven en zijn manier van werken in de gemeente. Zijn gezin en zijn vrouw vertelden over een humoristische vader, en ze kwamen met een leuk zelfgemaakt lied.