Een vast besluit

Een vast besluit

Geschreven door: Mark Timmons | Plaats: Salem, Oregon | Gepubliceerd: dinsdag 1 maart 2011

Het laatste weekend van januari waren zo’n 200 broeders bijeen op een conferentie in het Macleay Christian Retreat in Salem (VS). Er waren deelnemers uit vijf staten, en voor velen was dit een gelegenheid om vriendschappen te vernieuwen en duidelijk onderricht te krijgen.

Gary Fenn opende de conferentie met Joh. 5:17: ‘Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook,’ een vers dat in het verloop van de conferentie vaak werd aangehaald.

Een vast besluit

Fenn zei verder: ‘Godsvrucht komt niet vanzelf. Tot het leven in Christus komen vraagt discipline en een vast besluit. Onze opdracht is dat wij hetzelfde kunnen zeggen als wat Christus in Joh. 17:4 heeft gezegd: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij mij te doen gegeven hebt.’

‘Niemand anders kan de taak verrichten die Hij mij heeft opgedragen en ik kan niet het werk van een ander doen. Ik kan blij zijn met de opdracht die mijn naaste verricht en vrede hebben met de mijne.’

Kevin Timmons uit Salem (19) zei: ‘Ik ben gekomen om bekenden te zien en de broederschap te helpen bouwen. En ik ben weggegaan met een inniger band met God en met verlangen om iets aan anderen te kunnen doorgeven en tot zegen te zijn.’

Tussen de samenkomsten door bleek het grote basketbalveld erg aantrekkelijk, terwijl de sauna contactmogelijkheden bood aan broeders die wat wilden relaxen.

Het leven binnen de vier muren van je huis

David Simons (24) had vier uur gereden van zijn huis in Seattle naar de conferentie en zou met plezier nog meer hebben gereden. ‘Iets wat op mij een enorme indruk heeft gemaakt is die keer dat Gary Fenn sprak over komen tot het leven in Christus binnen de vier muren van je huis, m.a.w. in je dagelijkse omstandigheden. God heeft werkelijk alles voor mij klaargelegd, Hij weet wat het beste is voor mij.’

Ben Graham (27), uit Oregon: ‘Veel aanwezigen getuigden ervan hoe de weg van de verlossing werkt, en hoe gelukkig ze waren nu ze dit alles nog beter in hun eigen leven in praktijk wisten te brengen. Voor mijn gevoel is het ons tijdens dit weekend stevig ingeprent dat wij dit fantastische evangelie moeten kunnen delen met de mensen met wie wij in aanraking komen.’