Een voorproefje van de hemel!

Een voorproefje van de hemel!

Geschreven door: Karen-Birgitte Larsen, Andrea Ellefsen | Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2011

Wat is de zusterconferentie?

- Dit jaar was de vijfde zusterconferentie die georganiseerd werd op Brunstad. De eerste was in 2006.

- Meer dan 3600 vrouwen uit vijf verschillende continenten namen dit jaar deel aan de conferentie.

Heel veel verschillende achtergronden, levensomstandigheden en nationaliteiten waren bij elkaar. Vanwaar die behoefte om samen te zijn?

Eindelijk is het dan tijd voor het weekend waar lang naar is uitgezien. Uit de hele wereld zijn dit jaar 3600 deelneemsters aan de zusterconferentie op Brunstad bijeen. Jonge moeders, oudere vrouwen, getrouwd, ongetrouwd ... Allemaal zusters in dezelfde geest, met dezelfde hooggespannen verwachting en blijdschap om naar Brunstad te komen.

Wat is zo bijzonder aan deze conferentie? En waardoor ontstaat eigenlijk die goede atmosfeer, waar zo velen zich langere tijd op hebben verheugd?

Elisabeth Matulke (57) en Anna Hauptmann (22) zijn uit Duitsland gekomen voor de conferentie. Zie en beluister hun ervaringen van de conferentie hier:

De kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid!

Op de eerste samenkomst van het weekend sprak Kåre J. Smith over de zwakheid van de mens en de kracht die door het geloof bij God verkrijgbaar is. Zie een samenvatting van de toespraak van Kåre J. Smith hier:

Kåre J. Smith legt onder andere uit wat ‘de geest van Jozua en Kaleb’ betekent.

‘Indien de Here welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat vloeit van melk en honing.’ (Num. 14:8)

Deze geloofshelden waren bereid de vijanden te trotseren en het land dat God hun had beloofd, in te nemen. Deze geest van geloof bracht hun de overwinning, en God schonk hun het land dat vloeide van melk en honing. Op dezelfde manier kunnen wij strijden tegen de vijanden in onze eigen natuur, en kracht krijgen om te overwinnen.

Wat betekent dit geloof voor jou?

Ruth Chadwick (Durham, Engeland)

Het geloof is iets waaraan ik elke dag vasthoud, dat kan de omstandigheden veranderen in iets waaruit ik grote waarde haal. Het geeft mij kracht en een overwinningsgeest, zodat ik de strijd kan aangaan tegen mijn vijanden.

Tegen wat voor vijanden moet je dan vechten?

Een van mijn vijanden is bijvoorbeeld bezorgdheid. Door geloof krijg ik wijsheid om goed tewerk te gaan en mijn eigen natuur te overwinnen, zodat ik voor mijn kinderen tot zegen ben! Ook ik kan de geest van Jozua en Kaleb krijgen, die het land binnentrok en de vijanden versloeg.

Waarom is het moeilijk om te geloven?

Lydia Parkin (Didcot, Engeland)

Als mens heb je graag op alles een antwoord. Geloven in iets wat je niet kunt zien is niet altijd zo makkelijk, maar dan gaat het om geloof! Het is makkelijk om te zeggen dat je zo zwak bent en niet kunt overwinnen, maar zo is het alleen als je het in eigen kracht probeert te doen.

Wat doe je als je de vijanden in je eigen natuur opmerkt?

Het gaat niet om wat ik voel en of ik het gevoel heb de verschillende situaties wel aan te kunnen. Als ik geloof heb, kan ik helemaal op God vertrouwen: Hij is het die mij kan helpen! Ik kan niet zeggen dat ik geen kracht heb, want mijn kracht komt van God.