'God is goed voor ons in Afrika!'

"God is goed voor ons in Afrika!"

Geschreven door: Randi Slabbert | Plaats: Stephanopark, Zuid-Afrika | Gepubliceerd: zondag 4 maart 2012

Het verlangen brengt ons samen. Dat verlangen is hetzelfde, of we nu uit Malawi, Kenia, Tanzania, Kameroen, Zimbabwe, Kongo, Zuid-Afrika of Noorwegen komen: We verlangen ernaar om vrij te worden van de zonde!

Hier zijn vrienden van vele nationaliteiten, met erg verschillende achtergronden. Hier zijn taalbarrières, en ten dele grote cultuurverschillen, die maken dat het menselijk gezien moeilijk kan zijn om elkaar te begrijpen. 

Maar het verlangen brengt ons samen. Dat verlangen is hetzelfde, of we nu uit Malawi, Kenia, Tanzania, Kameroen, Zimbabwe, Kongo, Zuid-Afrika of Noorwegen komen: We verlangen ernaar om vrij te worden van de zonde! En de weg krijgen we hier te horen, op Stephanopark in Zuid-Afrika, waar ongeveer 300 vrienden bijeen zijn voor een conferentie in de decemberwarmte. 

De verkondiging is bemoedigend en eenvoudig te begrijpen. God wil dat we het goed zullen hebben! – Als mensen zullen we altijd verschillend zijn, met verschillende taken, genadegaven en persoonlijkheden, zegt Kåre J. Smith tijdens een van de samenkomsten. – Maar wanneer je je sterke «ik» opgeeft met haar wensen en meningen, dan wordt het goed tussen jou en je echtgenoot! Je hebt misschien je hele leven geprobeerd om je vrouw te veranderen: Stop daarmee! Begin in plaats daarvan te dienen en je leven te geven. Kijk eens hoe goed dat op je vrouw zal uitwerken! Dan wordt het alsof je pas verliefd bent, je hele leven!

Ik zit instemmend te knikken. Dit is echt iets waar ik nut van kan hebben als ik thuiskom. Op deze manier kan het gezinsleven een feest worden, zelfs als dingen mij tegen zitten! Dan heb ik geen reden meer om ontevreden te zijn met wat dan ook. Als ik stop om eigen voordelen te zoeken, zorgt God ervoor dat ik het goed heb!

"God is werkelijk goed voor ons in Afrika. Ik wil getuigen dat dit evangelie echt waar is!"

Dat kan ook Claude Kue Kamden uit Kameroen getuigen: God is werkelijk goed voor ons in Afrika. Ik wil getuigen dat dit evangelie echt waar is!

Ik word vervuld van dankbaarheid als ik denk aan de mogelijkheden die ik heb gekregen. Ik krijg een evangelie te horen dat mij gelukkig maakt, en dat werkt, onafhankelijk van de levensomstandigheden, de grootte van je inkomsten en vermogen, of enige andere praktische omstandigheden! En er wacht een stralende toekomst, zoals Kåre Smith tijdens een van de samenkomsten zegt: - Stel je voor, vrijgemaakt te zijn van de zonde, in dienst van God te komen, heiligmaking te beleven – en dan ten slotte eeuwig leven te hebben! Wat een fabelachtige hoop!

"Stel je voor, vrijgemaakt te zijn van de zonde, in dienst van God te komen, heiligmaking te beleven – en dan ten slotte eeuwig leven te hebben! Wat een fabelachtige hoop!"