Zara Saba (midden) en haar vrienden vieren het 30-jarige jubileum van BCC in Sardinië tijdens een recente conferentie.
Zara Saba (midden) en haar vrienden vieren het 30-jarige jubileum van BCC in Sardinië tijdens een recente conferentie.

Goddelijke reacties – conferentie in Sardinië

Geschreven door: Enzo Militano | Plaats: Sardinia, Italy | Gepubliceerd: donderdag 11 oktober 2012

De jaarlijkse herfstconferentie van Brunstad Christian Chruch ( BCC ) in Italië werd gehouden op het eiland Sardinië, in de zaal van de lokale gemeente, Zinnigas. Dit jaar was dat  ook de gelegenheid  om het 30-jarige jubileum van de gemeente in Sardinië te vieren, en om God te danken voor de barmhartigheid en genade die Hij in de loop van de  jaren aan de gemeente heeft bewezen.

Alles begon in 1980 toen een Italiaanse predikant twee BCC conferenties bezocht in Duitsland en Zwitserland. Hij ging terug naar Italië en vertelde zijn vrienden enthousiast over de verkondiging en het leven dat  hij had gezien. Zijn verhaal maakte indruk op een jonge dame, Zaira Saba, die later twee broeders van BCC uitnodigde om hen te komen bezoeken. In September 1982 reisden de twee evangelisten vanuit Zwitserland naar Italië en hielden zij samenkomsten in de buurt van de zee in Torre Grande. Zaira en haar man werden, samen met een stel andere jonge mensen, gegrepen door  het evangelie dat ze te horen kregen. Dit was het begin van Brunstad Christian Church op Sardinië.

Een Italiaan vertelde zijn vrienden enthousiast over de verkondiging en het leven dat hij had gezien.

Tijdens de conferentie werden de vrienden vermaand uit 1. Petrus om je te laten vormen als een levende steen, nuttig in Gods huis. Deze verandering  moet op elk moment  van de dag plaatsvinden, zodat we in staat zijn om het leven van Christus te verspreiden door ons eigen leven. Over het algemeen zijn mensen erg voorspelbaar. Bij elke actie hoort een bijpassende reactie. Druk je op knop “A” dan krijg je reactie “A”, druk je op knop “B” dan krijg je reactie “B”. Wij zijn geroepen om op zo’n manier  te leven dat we Goddelijke reacties krijgen die de mensen zullen verrassen, reacties die men niet verwacht. Door bijvoorbeeld dankbaar te zijn, ongeacht wat er op ons pad komt! Het leven van Christus en Zijn reacties kunnen ons leven worden, in plaats van deze vanzelfsprekende, menselijke reacties.

Het leven van Christus en Zijn reacties kunnen ons leven worden

Op de laatste samenkomst werden we vermaand om een krachtig wapen  dat we van God hebben gekregen, te gebruiken: Het gebed. “ Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” Mattheus 6:6. Gebed is noodzakelijk, wil deze verandering in ons plaatsvinden. We moeten ons bewust zijn van  onze zwakheden en dus tot God bidden of we gesterkt mogen worden in ons binnenste. De vele getuigenissen van jong en oud toonden  duidelijk dat de  woorden die gesproken werden tijdens de conferentie, het verlangen naar een hemels leven, het leven van Christus, bij de vrienden heeft doen toenemen.

Gebed is noodzakelijk, wil deze omschepping plaats vinden.