Het evangelie is de blijde boodschap

Het evangelie is de blijde boodschap

Gepubliceerd: dinsdag 3 september 2013

Alleen door godsvrucht ga je het beleven.

“Ja, wij zijn hier gekomen om het evangelie te horen, en dat is de blijde boodschap. Dat heeft mij vanaf mijn jeugd gelukkig gemaakt, en als jij het evangelie aanneemt, krijg jij ook een gelukkig en heerlijk leven.”

Met deze woorden begon Kåre J. Smith de tweede zomerconferentie in augustus op Brunstad, Noorwegen. Hij vervolgde:

Vrijgekocht van een slechte levenswandel

Waarom voel je deze last? Dat komt door gebrek aan godsvrucht in je leven

“Veel mensen hebben last van de slechte levenswandel die ze van hun ouders hebben geërfd, en je hoort tegenwoordig veel over bijvoorbeeld je “genen”; veel mensen denken dat het niet mogelijk is om bevrijd te worden, maar Jezus heeft ons door zijn bloed vrijgekocht van het zinloze leven dat we van onze ouders hebben geërfd. Dat is de blijde boodschap.

Wij zijn niet langer verplicht om naar het vlees te leven. Dus waarom klaag je dan en waarom voel je deze last? Dat komt door gebrek aan godsvrucht in je leven, daarom word je niet vrijgemaakt. Je hebt God niet lief en vreest Hem niet met je hele hart; als je dat wel had gedaan was je vrij geworden.”

Godsvrucht is God vrezen en liefhebben

Kåre J. Smith sprak in het vervolg van deze toespraak verder over de godsvrucht uit 2 Petrus 2:11. Godsvrucht betekent vreze des Heren, maar de Here vrezen zonder Hem lief te hebben is slavernij. Daarin is God niet geïnteresseerd.

Door Hem lief te hebben, ga je ook haten wat Hij haat en je gaat houden waar Hij van houdt.

We zijn als mensen generaties lang gewend om ons zo te gedragen dat we welgevallig zijn voor mensen. Maar door voor Gods aangezicht te leven, kun je opgroeien in genade en kennis van God. Door Hem lief te hebben, ga je ook haten wat Hij haat en je gaat houden waar Hij van houdt. Dan verdraag je het slechte niet meer. Je gaat groeien in de genade van God.”

36 landen

Meer dan 6.000 mensen, hele gezinnen, ouderen, jongeren en kinderen uit 36 landen  kwamen een week lang bij elkaar om Gods woord te horen en te delen, met een verlangen om dichter bij God te komen en van daaruit dichter tot elkaar en tot  een gelukkig leven te komen.

Tijdens de samenkomsten hoorden we naast opwekkende en vermanende toespraken ook veel persoonlijke getuigenissen van broeders en zusters uit veel landen. Daarnaast waren er activiteiten georganiseerd voor kinderen en jeugd. Er was een volleybaltoernooi, een outdoorwedstrijd, en de kinderen konden zich vermaken in leuke attracties of op en bij het water van de fjord.

Godsvrucht is het geheim

We vroegen aan Johan Schaapman uit Haarlem (Nederland) hoe hij het ervaart om op Brunstad te zijn. Hij heeft een christelijke achtergrond en is ongeveer tien jaar geleden in aanraking gekomen met Christelijke Gemeente Nederland.

“Wat ik mooi vond aan de samenkomst is dat Bernt Stadven zei: "We hongeren en dorsten allemaal naar het evangelie". Dat gevoel heb ik ook. Daarom gaan we naar Brunstad. Godsvrucht is voor mij het allerbelangrijkste. Godsvrucht is een geheim. Als je de godsvrucht niet kent, dan wordt het een religie, dan is het bijna niet anders dan een club of een vereniging. Vluchten voor de zonde, God liefhebben, Gods liefde zoeken, dat is godsvrucht. Het is het één of het ander. Of Gods liefde zoeken en doen, of feitelijk God haten en de zonde doen.
Als je Gods liefde kent, dan herken je ook het kwade dat je op je weg tegenkomt.
Alle activiteiten die we in de gemeente ondernemen worden speciaal door de godsvrucht.”