Muziek voor gezelligheid en inspiratie

Muziek voor gezelligheid en inspiratie

Geschreven door: Inga M. Larsen | Plaats: Brunstad, Noorwegen | Gepubliceerd: vrijdag 26 augustus 2011

Het jaarlijkse kustconcert heeft dit jaar een flinke upgrade ondergaan. Op vrijdag 13 augustus zorgden bigband, jazz en samenzang voor een vrolijke stemming op het Brunstadstrand.

Het publiek van vanavond is ongewoon gevarieerd. Dicht op elkaar gepakt bevinden zich kinderen, jeugd en volwassenen voor het podium, afkomstig uit Afrika, Amerika, Australië, Noorwegen en andere Europese landen.

De meesten zijn net aangekomen op Brunstad. Er staat hun een week met opbouw, gemeenschap en gezelligheid te wachten. Te oordelen naar de temperatuur van hun stemming ervaren ze een fijne start van een conferentie waar ze al lange tijd naar hebben uitgekeken.

Muziek heeft de afgelopen jaren een grote plaats gekregen in de gemeente. Het kustconcert is een van de vele muziekevenementen die op Brunstad gehouden worden. Achter de schermen is er een enorme activiteit.

“Muziek is een van ‘s werelds grootste industrieën, en dat heeft een reden,” zegt Torleif Bratlie. Bratlie vervult een centrale plaats in de muziek van de gemeente en kan rustig worden getypeerd als een vuurbal op dit gebied.

“In de Psalmen staat hoe David door muziek Sauls hart verzachtte. Het is dus een krachtig instrument voor zowel het goede als het kwade. Ik geloof dat het enorm belangrijk is om goed na te denken hoe we een dergelijk bewerkingsmiddel gebruiken.”

Drie jaar geleden startte Torleif Bratlie, in samenwerking met de voorgangers van Brunstad Christian Church, een project om de muziek in de gemeente over de hele wereld verder te ontwikkelen. Dit project heet SongMission, maar wat is dat eigenlijk?

“Het zit al in de naam: missie met muziek, op elk niveau, voor alle mensen,” vertelt Bratlie. “Wij werken eraan om muziek toegankelijk te maken op het internet, als bladmuziek en als download om te beluisteren. Er wordt de laatste jaren ook actief geoefend met zingen en met instrumenten bespelen.”

Muziek als geloofsversterking 

Torleif Bratlie spreekt levendig over het belang van muziek met een inhoud die mensen kan versterken in hun geloof.

“Als uitgangspunt van dit project hebben wij ons liedboek Wegen van de Heer. Degenen die de teksten van deze liederen hebben geschreven zijn mensen gedreven door Gods Geest. En juist deze geest, met die inhoud, is zo belangrijk om door te geven,” onderstreept hij.

Niet alleen psalmen en lofzangen

Muziek is dus belangrijk voor de geestelijke opbouw, maar het kustconcert bestaat hoofdzakelijk uit ander soort muziek dan psalmen en lofzangen en zonder speciaal christelijke inhoud. Bratlie poneert met overtuiging dat ook dit bij het muziekleven in de gemeente hoort.

“Ik geloof dat het belangrijk is om te zorgen voor een rijk en veelzijdig cultuurleven. Dat is een deel van een gezonde levensstijl. Wij hebben graag muziek die aangepast is aan de context. Met Kerst arrangeren wij bijvoorbeeld een sfeervol kerstconcert, en nu in de zomer een leuk kustconcert.”

Vorm en boodschap hangt samen

 

Ørjan Bolsønes is de man achter het kustconcert van dit jaar en is dagelijks leider van SongMission. Bolsønes werkt vooral aan het regelen van muziek voor samenkomsten en feesten op de verschillende Brunstadconferenties. Met name als hij muziek arrangeert voor liederen met een rijke, geestelijke boodschap let hij erop het doel goed voor ogen te houden.

“Het is vooral belangrijk voor mij om de tijd te nemen om de liedteksten tot in mij op te nemen, zodat de muziek de boodschap kan ondersteunen,” zegt Bolsønes. “Het is bijvoorbeel belangrijk dat vorm en boodschap samenhangen. Veel liederen zijn geschreven als gebed en dan moet de vorm de ernst van het gebed onderstrepen. Het is belangrijk om respect te hebben voor de inhoud van de liederen,” onderstreept hij.

De liederen en de muziek van de gemeente hebben een grote plaats in het leven van alledag van veel jongeren. Deze jongeren ontvangen iets heel speciaals uit de liederen die ze horen.
 

Line Marie Nilsen (21) Sørlandet, Noorwegen
“Onze liederen en muziek betekenen heel veel voor mij. Vooral het zingen van deze fantastische liederen in het koor op Brunstad, met het orkest in de rug. Dat is zo’n machtige belevenis dat ik bijna ga huilen. De krachtige inhoud van de liederen maken grote indruk. Ze geven me het besef hoe geweldig het is dat ik geroepen ben. Dat is absoluut fantastisch.”

 

Bianca Gorden (23), Kaapstad, Zuid-Afrika
“Overdag in allerlei situaties zijn de liederen een hulp om je gedachten rein te bewaren. Het geeft ook veel hulp om aan de mensen te denken die de liederen hebben geschreven. Die hadden ook diezelfde nood om verlost te worden, en dat inspireert mij in het dagelijks leven.”

 

 

Karl Fredrik Pedersen (23) Horten, Noorwegen
“Het betekent ontzettend veel! Ik hou heel veel van muziek. Van jongs af aan betekent muziek heel veel voor mij. Naar zulke liederen luisteren geeft een goede bewerking, een goede geest, die mijn leven beïnvloedt.” 

 

  

Marc Tombre (36) Nancy, Frankrijk
“De liederen zijn geschreven door mensen die zelf hebben ervaren waar ze over schrijven. Die schrijven vanuit een leven. Dat bewerkt dat ik mijzelf kan herkennen in de liederen, en dat is tot grote hulp voor mij in mijn eigen situaties.” 

 

 

Cecilie Christensen (19) Kopenhagen, Denemarken
“Er ligt geest en kracht in de liederen, vooral als ze op samenkomsten worden gezongen – wat een diepe indruk op mij maakt en mij overdag helpt.”