Straat van Gibraltar. FOTO: NASA
Straat van Gibraltar. FOTO: NASA

Neem de leiding!

Geschreven door: Redactie | Gepubliceerd: donderdag 11 oktober 2012

In het leven van alle jonge mensen zijn er drie belangrijke gebieden waar de natuurlijke interesse naar uitgaat: begeerte naar geld, begeerte naar eer en erkenning en de seksuele begeerten. Elk van deze gebieden kun je zien als een Straat van Gibraltar.

Voor een groep jonge mensen wordt een kaart omhoog gehouden. “Weten jullie welk gebied dit is? Weet iemand waar dit ligt?” Het blijft even stil, en dat is ook niet zo raar, want de jongeren die hier bij elkaar zijn bevinden zich in Oost-Azië en de kaart laat een heel ander deel van de wereld zien; een heel klein gebied in Zuid-Europa.

Toch is het niet zomaar een gebied. De Straat van Gibraltar is een sleutelgebied voor elke legeraanvoerder die de leiding wilde krijgen in het Middellandse Zeegebied. Wie de macht had over de Straat van Gibraltar kon namelijk gemakkelijk de activiteiten besturen van alle landen in het hele Middellandse Zeegebied.

Harald Kronstad, die de vraag stelde, laat zijn blik gaan over een kleine groep geïnteresseerde jongeren. Vanuit het alledaagse leven, dat in dit dichtbevolkte deel van de wereld vol is van stress, school, studie en drukte, zijn deze jonge mensen samengekomen om een weekend vol plezier en spannende activiteiten te beleven, en om meer te leren over Gods woord en hoe dat toegepast kan worden in hun dagelijkse leven.

Na een dag doorgebracht te hebben met een puzzeltocht door een miljoenenstad, paardrijden, rotsklimmen, voetbalwedstrijden en andere sportieve uitdagingen, zijn ze nu toegekomen aan het hoofddoel van het uitstapje; een Bijbelstudie met onderricht in Gods woord.

De drie Straten van Gibraltar in het leven van een jong persoon

Deze avond heeft Kronstad als uitgangspunt een artikel genomen dat geschreven is door Elias Aslaksen, ”De strijd tegen de zonde”. Om het thema te verduidelijken gebruikt hij het beeld van de “Straat van Gibraltar”. Maar wat is het verband tussen een strategische straat die de toegang biedt tot de Middellandse Zee en mijn leven als christen?

Het antwoord is eenvoudig en praktisch. In het leven van de meeste mensen zijn er drie hoofdgebieden waar de natuurlijke interesse naar uitgaat: begeerte naar geld, begeerte naar eer en erkenning en de seksuele begeerten. Elk van deze gebieden kunnen we zien als een Straat van Gibraltar. Door controle te nemen over deze gebieden voorkomen we dat we toegeven aan het egoïsme in ons vlees, dat we vallen in zonden als geldzucht, eerzucht en seksuele losbandigheid. We hoeven namelijk niet toe te geven aan dergelijke verzoekingen. In plaats daarvan kunnen we de controle nemen over deze gebieden, zodat Satan niet langer enige macht over ons heeft.

In plaats daarvan kan God ook de leiding krijgen in ons leven, en dan worden we niet langer geleid door onze lusten of natuurlijke neigingen, de zonde in ons vlees. Gods wil wordt gedaan in de situaties waarin we terecht komen.

Als je jong bent, kun je je zwak voelen en niet in staat tot zoiets. De lusten zijn sterk, en er zijn veel verzoekingen. Maar toen Jozua als jonge man uitverkoren werd om het hele volk Israël het beloofde land binnen te leiden, zei God tegen hem:

Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. (Jozua 1:5,7)

Dan hoeven we nooit meer gebonden door onze lusten te leven.

Dezelfde God die met Jozua was in zijn strijd om het beloofde land in te nemen, is vandaag met ons. Als we ons voorgenomen hebben om God met ons hele hart te dienen, dan gelden dezelfde woorden voor jou en voor mij. En dan weten we dat het voor ons zal lukken, met de hulp van de kracht van de Heilige Geest en door doelbewust de leiding te nemen over deze “Straten van Gibraltar” in ons leven. Dan hoeven we nooit meer gebonden door onze lusten te leven.