Openingsfeest van het conferentieoord in Kameroen

Openingsfeest van het conferentieoord in Kameroen

Geschreven door: Charles Abraham | Plaats: Yaoundé, Kameroen | Gepubliceerd: maandag 3 februari 2014

Nadat de bouw van het conferentiecentrum voltooid was, organiseerden de broeders en zusters van BCC Kameroen op zaterdag 7 december een groots openingsfeest.

Gedurende 40 jaar is de gemeente in Kameroen langzaam maar zeker gegroeid. In de zeventiger jaren begon Brunstad Christian Church (BCC) het zendingswerk in Kameroen met enkele contacten, en door Gods genade is dit uitgegroeid tot drie levenskrachtige gemeenten in Yaoundé, Bafoussam en Douala. Op de jaarlijkse conferenties komen zo’n 500 vrienden bij elkaar – kinderen, gezinnen, jeugd en ouderen. Tot nu toe maakten de vrienden gebruik van gehuurde zalen, waar vaak ruimtegebrek was, dus de gemeente in Kameroen had behoefte aan een eigen conferentieoord. Gelijktijdig deden ze ook volledig mee aan de inzamelingen voor Brunstad, het conferentiecentrum in Noorwegen, dat het belangrijkste zendingscentrum van de gemeente is.

Daarom beloofde Kåre J. Smith, de leider van BCC wereldwijd, in 2006, dat Brunstad hen zou helpen met de bouw van een conferentiecentrum in Kameroen. En in 2012 kon de bouw beginnen in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen.

Onder leiding van vakmensen van BCC in Zuid-Afrika, gingen de vrienden in Kameroen aan de slag. Nadat de bouw van het centrum voltooid was, organiseerden de vrienden een openingsfeest op zaterdag 7 december.

Jullie hebben nu een werktuig, een plaats waar jullie kunnen samenkomen... en elkaar versterken in jullie hemelse roeping!

Iedereen had zoveel jaren uitgezien naar dit ogenblik, dat één enkel feest niet genoeg was. Een aantal broeders en zusters was al de woensdag er voor gekomen om het centrum gereed te maken voor het feest. Er moest nog veel opgeruimd worden, de geluidsinstallatie moest worden opgebouwd, de laatste bedden getimmerd, liederen en dansjes moesten nog geoefend worden, enz. Het was een drukte van belang op het conferentieoord en iedereen was laaiend enthousiast over de nieuwe plek.

Kåre J. Smith was bij de opening, samen met een aantal vrienden uit Europa die eveneens het evangelie hadden verkondigd in Kameroen, en nog enkele vrienden uit Zuid-Afrika en Nigeria. 530 vrienden uit de lokale gemeenten in Bafoussam, Douala en Yaoundé waren samengekomen om dit fantastische weekend mee te maken.

Nadat Smith het lint had doorgeknipt, zongen de kinderen een aangrijpend lied, en gaf Claude Kue Kamdem, die verantwoordelijk is voor de gemeente in Bafoussam, het woord aan Kåre J. Smith.

“Jullie hebben nu een werktuig, een plek waar jullie kunnen samenkomen, het goed kunnen hebben met elkaar en elkaar versterken in jullie hemelse roeping! VIVE LA FRATERNITE – LEVE DE BROEDERSCHAP!” zei hij in het Frans, wat een groot applaus ontketende in de samenkomst.

De boodschap over dit werktuig vond weerklank in ieders hart, en velen getuigden hoe dit werktuig benut zal worden om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. “Voor de kinderen zal dit een veilige en vredige plaats zijn.” Het conferentieoord is groot genoeg voor allerlei activiteiten voor de kinderen en de jeugd.

Het feest werd voortgezet met vele bijdragen uit de verschillende gemeenten in Kameroen. Dankliederen, dansen en heerlijke Kameroense gerechten gaven dit feest een typisch Afrikaanse sfeer, tot genoegen van alle aanwezigen.

Je kunt je geen betere plek indenken deze zaterdag, te midden van vrienden die alles gegeven hebben om hun naaste tot zegen te zijn, gedreven door liefde en dankbaarheid aan God, die hen dringt om hun leven in te zetten voor hun vrienden!

Het feest bracht werkelijk tot uitdrukking de zegen waaraan de vrienden in Kameroen deel hadden gekregen tijdens de bouwperiode. Zeker als je denkt aan de jeugd, die de stenen één voor één gemaakt heeft, het timmerwerk met de bomen die omgehakt moesten worden, of aan de voorbereiding van het feest zelf. De bouwperiode en het openingsweekend waren zowel een grote uitdaging als een heerlijke beloning!

Een dergelijke ervaring bewerkt een grote dankbaarheid! En een verlangen om dezelfde loop te lopen, waarbij je je leven inzet voor je vrienden.