De deelnemers uit Curico in Chili na aankomst, met Rakel en Sverre Riksfjord uit Noorwegen
De deelnemers uit Curico in Chili na aankomst, met Rakel en Sverre Riksfjord uit Noorwegen

Opwekking in Argentinië

Geschreven door: Renate Ellefsen | Plaats: Paso Flores, Argentina | Gepubliceerd: donderdag 10 maart 2011

Paso Flores

Paso Flores Flores is een nederzetting ± 2 uur verwijderd van de meest nabij gelegen stad in Rio Negro in Argentinië. Hier wonen ± 30 broeders en zusters plus 15 jongeren van YEP.

In deze conferentietijd werd het oord weer de ontmoetingsplek van deze mensen met de overige Argentijnse vrienden uit Villa Regina en Buenos Aires en verder met gelovigen die uit Zwitserland, Nieuw Zeeland, Chili en Brazilië overkwamen.

Het was voor alle deelnemers één en al opwekking en bemoediging. De gebruikelijke zomerconferentie op Paso Flores zou dit jaar heel anders worden dan in andere jaren.

Dat de conferentie begon met een herinneringssamenkomst i.v.m. de dood van de jeugdige Ian Sigurd Carballo, werd een opwekking voor alle harten. Helder kwam de boodschap naar voren. Wat werkelijk iets betekent, is het verborgen leven met Christus in God. Wat andere mensen ook denken of geloven doet niet ter zake, als jij maar een God welgevallig leven leidt.

Henning Schinnes (22, Noorwegen) is een van de 15 jongeren van YEP die Ian Sigurd persoonlijk had kunnen leren kennen voordat deze de aarde had verlaten.

‘Ik kon bij hem een intense vreugde merken, die moest er gewoon uit!’ vertelt Henning. Hij had Ian Sigurd leren kennen als een jonge man die het geweldig goed had van binnen. Zijn blijdschap straalde van hem af, vooral in de laatste tijd van zijn leven.

Hoe kan het Woord in ons leven tot een doorbrekend licht worden?

Valeria Rentschler (18) is opgegroeid in Paso Flores, en altijd is de zomerconferentie voor haar belangrijk geweest en iets om zich op te verheugen. Te midden van de160 anderen zat Valeria in de samenkomsten te luisteren toen Kåre J. Smith sprak over het enige wat ons kan vrijmaken van de zonde: de waarheid.

Kåre J. Smith had gezegd: ‘Als we niet geloven dat we Gods Woord nodig hebben, komt het ook niet dichter bij ons. Maar als we erkennen dat onze zonden ons misleiden en dat we dagelijks onze eigen wil moeten weerstaan, dan kan het Woord tot een doorbrekend licht worden in ons leven.

Sverre L. Riksfjord vervolgde in dezelfde geest en vroeg:

‘Ben je zoals de kandelaar van louter goud (Ex. 25:31-36), door en door, of heb je alleen maar uitwendig de zonde afgelegd? Willen wij opgroeien tot zaligheid, dan moeten we zoals pasgeboren kinderen verlangen naar de onvervalste geestelijke melk (1 Pet. 2:2). Dan hebben we Gods Woord en krijgen we deel aan de verlossing.

Gedreven tot bekering

Vele tientallen ervoeren nood in hun hart, en brachten die bij God. Er werd gebeden om te breken met oude zonden en om kracht te krijgen in de goede strijd voor een overwinningsleven.
Er was in de conferentie ook tijd voor een kindersamenkomst voor de ongeveer 15 kinderen. Daar hoorden de kinderen over je hart rein bewaren. Ze mochten ook mee op een tocht in de natuur om een schat te vinden. Tot hun grote vreugde bleek de schatkist vol snoep …