Schatten uit Jakarta

Schatten uit Jakarta

Geschreven door: Eunice Ng | Plaats: Jakarta, Indonesia | Gepubliceerd: maandag 24 januari 2011

‘Het koninkrijk der hemelen is gelijk een schat, verborgen in een akker …’ leest Po Fung Wong vanaf de katheder vooraan in het samenkomstzaaltje.

De vorige maand kwamen 32 leden van de Brunstad Christian Church in Indonesië bijeen voor een weekend van gemeenschap en plezier, vooral om elkaar te sterken in het gemeenschappelijk geloof.

Wong, de leider van de kleine gemeente in Hong Kong, leest verder uit Matteüs 13:44: ‘… die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.’

‘Deze man zag dat de broederschap zo kostbaar was, dat hij heel zijn bezit wilde verkopen om die te krijgen. Als je dit ziet, wordt je offer zo veel rijker en uitgebreider,’ vervolgt Wong. ‘Als ik mijn leven geef, krijg ik licht en ik krijg gemeenschap. Het speelt geen rol of ik het prettig vind of niet; ik geef mijn leven voor anderen.’

Een kostbare broederschap

In deze broederschap heeft Jesse uit Jakarta hulp en bemoediging gekregen.

‘Dit is iets geweldigs, wat mij in mijn leven echt steun kan geven. Zonder dit ben ik net een schip dat door de golven heen en weer geslingerd wordt,’ zegt hij.

Iets wat deze 26-jarige zich het best herinnert van de tijd hier, is een bergtocht op een vroege morgen.

‘Al viel de klim ons vreselijk zwaar, ik weet nog dat het lichter viel als we samen klommen. Het werd me duidelijk dat het in mijn geestelijk leven net zo is: ik beklim een ‘berg’ in gestadige ontwikkeling in God. Het is zoveel makkelijker als ik vrienden heb die met me mee klimmen, me kunnen helpen als ik bekaf ben, en me versterken in geest en geloof,’ besluit hij.

Samen genoot het groepje vrienden van het voetbal en van ander spel, van barbecue en van de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Haat tegen onze zondige

Voor Thin uit Jakarta werd vooral een vers uit 1 Kor. 1:18 tot hulp:

‘Het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods.’

‘Het is mijn verlangen heilig en onberispelijk voor Gods aangezicht te staan,’ zegt Thin. ‘Als ik de waarheid over mezelf erken, mag ik niet het geloof verliezen. Als je oog krijgt voor je gebruikelijke reacties op verzoekingen, zouden je ogen vuur moeten schieten van grimmigheid om van de zonde vrij te worden.’
 

De gemeente in Jakarta zelf telt 10 à 15 leden. Verder kwamen er mensen uit Hong Kong, China, Singapore, Australië en zelfs uit het verre Duitsland en Nederland.