Voor hetzelfde doel

Voor hetzelfde doel

Geschreven door: Mauro Valdivia | Plaats: Paso Flores, Argentina | Gepubliceerd: maandag 14 februari 2011

Toen de gemeenten uit Argentinië en Chili bijeenkwamen om aan de slag te gaan bij het nieuwe conferentiecentrum in Zuid-Amerika, droegen vrijwilligers van alle leeftijden hun steentje bij.

De bedoeling van degenen die in Paso Flores in Argentinië eind januari bijeen waren, was in vier dagen voor het nieuwe centrum zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Na het ontbijt op de eerste dag begon ieder aan de hem/haar opgedragen taak.

We praatten met een van de vrijwilligers, Emanuel Inostroza (16), en vroegen hem wat hem ertoe bracht om hier te komen.

‘Ik kwam naar Paso Flores om samen te zijn met andere jongeren en mee te werken aan de bouw van ons toekomstig conferentiecentrum.’

Tussen de emmers en de schoppen hadden ze ook tijd om elkaar in het geloof te sterken.

Bij het voor deze vrijwilligers aangerichte feest klonken bemoedigingen met de strekking ‘God is dit werk begonnen, en Hij zal het ook volbrengen.’

Tijdens het feest werd gelezen 1 Tim. 6:6 Nu brengt de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Als we rijk willen zijn in deze wereld komt er een slecht resultaat, maar als we hemelse schatten zoeken worden we rijk in alle eeuwigheid.

Bij het slotfeest na vier dagen van ingespannen werken was Leonardo Valdivia (25) heel tevreden:

‘Ik heb heel erg genoten en het was fantastisch om na vier dagen het resultaat te vieren, die kleine stap vooruit in de bouw van het conferentiecentrum, en om samen te werken met jonge mensen met diezelfde instelling.’

De gemeente in Zuid-Amerika ziet met vreugde uit naar verdere voortgang in de komende tijd, en naar de opening van het conferentiecentrum in mei.