Voorjaarsconferentie in Ternopil, Oekraïne

Voorjaarsconferentie in Ternopil, Oekraïne

Geschreven door: Alexandr Tupa | Plaats: Ternopil, Oekraïne | Gepubliceerd: woensdag 26 juni 2013

Het conferentiecentrum in Ternopil werd dit voorjaar bezocht door vrienden uit vele delen van Oekraïne, met daarbij nog enkele vrienden uit het buitenland.

Tijdens de eerste samenkomst hoorden we uit de tweede brief aan de Corinthiërs: “De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 2 Cor. 3:17-18. We werden opgewekt om arm van geest te zijn en om te dorsten naar hemelse rijkdommen, waar Jezus over spreekt in de zaligsprekingen: “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Matt. 5:3-4

Tijdens de conferentie kregen de vrienden uit de verschillende lokale gemeentes de gelegenheid om zowel in hun geloof versterkt te worden, als de onderlinge vriendschapsbanden te versterken. Tussen de samenkomsten werd er veel gebruik gemaakt van de voetbal- en volleybalvelden en er werd een aantal spelletjes en activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

In de foto’s hieronder kun je een aantal hoogtepunten zien van de samenkomsten en de activiteiten die plaatsvonden tijdens de jaarlijkse voorjaarsconferentie in Ternopil.