Weekendtrip met 110 personen die naar het woord willen leven

Weekendtrip met 110 personen die naar het woord willen leven

Geschreven door: Steven Choat | Plaats: Stavanger | Gepubliceerd: woensdag 17 februari 2010

“Als nieuwe hemelburgers hervatten wij de strijd; met Davids dapper leger voor de gerechtigheid.”
Met dit lied van Johan O. Smith begon het broederweekend voor 110 personen tussen de 13 en 45 jaar uit de gemeente Stavanger (Noorwegen).

Al sinds 1987 worden deze weekenden op verschillende locaties georganiseerd in de bergen van Zuid-Noorwegen. Dit jaar werd koers gezet naar het eigen landgoed Solheimsdalen in Vest-Agder.
Steinar Riise was 16 jaar tijdens het eerste weekend, en is sindsdien een bekend gezicht op deze uitstapjes. Hij geniet zichtbaar en vertelt enthousiast:
“In het begin was Sigurd Bratlie (toenmalig voorganger, red.) aanwezig tijdens die uitstapjes, en een aantal keren zijn ook broeders uit Sørlandet meegeweest.”

Broederschap

Kenmerkend voor het weekend was de verbondenheid. In de eerste plaats omdat één van de samenkomsten dit min of meer als thema had, maar ook omdat het de sfeer en de stemming weerspiegelde. Je maakt niet vaak een zo gevarieerde leeftijdsgroep een weekend lang mee in een iets te kleine hut, waar de hoofdzaak is om te worden opgebouwd rond Gods woord en geloof te krijgen in een leven in overwinning.
Steinar heeft een heldere verklaring voor deze verbondenheid.
“Er is een kracht in Gods woord die echte verbondenheid geeft. Als die kracht verdwijnt, vervalt het al snel in oppervlakkige religiositeit”, zegt hij, verwijzend naar 1 Johannes 1 vers 7: “maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Het antwoord is eenvoudig, maar waar.
“De kennis op zich biedt geen verbondenheid of broederschap. Het woord dat we lezen moet geleefd worden, dan krijgen we een verbondenheid met elkaar”, legt Riise uit.

Veel mensen geloven dat God macht heeft

“De allermeeste mensen die op de aarde wonen geloven dat God macht heeft, maar er zijn er maar weinig die geloven dat God jou macht kan geven om Satan onder je voeten te vertreden!” noemt voorganger Kåre Smith vanuit Romeinen 16:20 op de eerste samenkomst. Hij is naar West-Noorwegen gereisd om de aanwezigen te versterken met Gods woord.
“Hier staat over de God van vrede, die weldra Satan zal vertreden. Om deze kracht te krijgen moeten we een levend geloof hebben”, gaat hij verder, en hij vertelt dat hij in zijn jeugdtijd moest huilen over zijn zonde. Dit bleef zo, tot de dag dat hij op een samenkomst woorden van geloof kreeg te horen, en het geloof in zijn hart werd geboren.
“Vanaf dat moment ben ik nooit meer geplaagd door de Satan. De nacht werd dag voor mij! Grijp dit geloof”,vermaant hij.

Elkaar van harte liefhebben

Meerderen van de aanwezigen volgen, nadat de eerste broeders Gods woord hebben gesproken, met een krachtige persoonlijke getuigenis.
“De broederschap wordt versterkt als je kunt getuigen tot elkaar over waar je geloof voor hebt gekregen”, merkt iemand op.

Aan het eind van het weekend vertelt Steinar Riise van iets wat indruk heeft gemaakt: “We moeten elkaar van harte liefhebben en de broederschap bouwen”, zegt hij.