Zomerconferentie 2014 in Australië

Zomerconferentie 2014 in Australië

Geschreven door: Kenneth de Jong | Gepubliceerd: maandag 10 februari 2014

Ik krijg soms een bepaalde ‘openbaring’ wanneer iets duidelijk wordt uitgelegd – zelfs als ik het al vaak eerder heb gehoord. Het ‘klikt’ gewoon in mijn hoofd; plotseling schijnt nieuw licht en het is duidelijk welke weg ik moet gaan. Dit is wat er kort geleden met me gebeurde tijdens de jaarlijkse zomerconferentie in het Long Point Conferentiecentrum in Sydney, Australië.

De conferentie voor de vrienden in Brunstad Christian Church Australië en Nieuw-Zeeland begon met een dag voor de kinderen en werd gevolgd door een paar dagen gevuld met activiteiten voor de jeugd. Ook al zijn de spelletjes en activiteiten leuk en helpen ze om ons dichter bij elkaar te brengen, ze zijn niet de hoofdreden waarom we bij elkaar komen. Iedereen die aanwezig is,is hierheen gereisd met één hoofddoel: Gods Woord horen en gelijk vanaf het begin is er een krachtige geest aanwezig op de conferentie.

Tijdens de conferentie hoorden we iets dat een stevige basis werd voor iedereen die werkelijk graag dichter bij God wil komen. “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”(Johannes 8:31-32). De waarheid is dat wij, als mensen, om te beginnen vol van leugen en bedrog zitten. Op het moment dat we dit toegeven, zijn we onderweg om net zoals Christus te worden, die volkomen waarheid is. Het is gewoon nutteloos om een goede reputatie te hebben bij de mensen, als de Geest der Waarheid, de Heilige Geest, weet dat we diep van binnen, voor Gods aangezicht, leugenaars zijn. Te worden zoals Christus, begint en eindigt bij mijzelf: De fouten vinden in mijzelf en niet in de anderen.

Te worden zoals Christus, begint en eindigt bij mijzelf: De fouten vinden in mijzelf en niet in de anderen.

Als ik dit bij mezelf een ogenblik overdenk, realiseer ik me dat deze boodschap precies op mij van toepassing is. Ik weet dat ik ervan houd om de fouten in anderen aan te wijzen en ik weet dat ik makkelijk tevreden ben met hoe anderen mij zien, terwijl ik misschien in mijn hart een hoop gedachten verborgen houd, waarvan ik niet wil dat andere mensen ervan weten. Maar dit is precies de manier van leven waarin Satan ons kan sussen: zelfgenoegzaam, oppervlakkig en vol met leugens.

Dit is waarom ik deze boodschap nodig heb!

Ik moet wakker geschud worden uit deze slaperige houding en ontwaken om een leven te leven voor God, een leven van vreze voor God. Als ik aan mijzelf toegeef dat ik hulp nodig heb en dat er niks goeds uit mijn vlees tevoorschijn komt, dan is God meer dan gewillig om Zijn Geest te zenden en me nog meer van deze onplezierige waarheden over mijzelf te laten zien. Als ik dan, in nederigheid, de dingen die de Geest mij laat zien wegdoe en doorga met meer hulp zoeken, dan ben ik onderweg, wandelend in de waarheid en het licht! Het is een eenvoudige maar serieuze boodschap.

De broeder die aan het woord is eindigt met het lezen van 2 Thessalonicenzen 2:13-14:  “Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.” Dit is een zeer hoopgevend evangelie. God heeft ons ertoe uitverkoren om gered te worden; het is zijn bedoeling dat het voor ons lukt! Als wij in de waarheid geloven, dan kunnen wij heerlijkheid verkrijgen die Christus ook verkregen heeft. De sleutel is dat als eerste en voornaamste ik moet veranderen. Als gevolg daarvan heeft God enorme plannen voor onze levens.

God heeft ons ertoe uitverkoren om gered te worden; het is zijn bedoeling dat het voor ons lukt!

Alleen al deze samenkomst heeft een grondig effect op mij en heeft me duidelijke instructies gegeven hoe ik verder moet in mijn dagelijkse leven. Door zo’n conferentie van diverse dagen met zulke boodschappen en vele goede uren tussendoor, heb ik een rijkdom van hulp en hoop voor de toekomst!  Ik ben geestelijk verfrist en vernieuwd. Dit is waarom deze conferenties zo belangrijk zijn voor mij.

Ik realiseer me dat ik deze boodschap nodig heb en dat ervaringen zoals deze werkelijk levensveranderend zijn. Ik probeer niet uit te rekenen of de trip van 800km het waard was hierheen te komen. Ook de vrienden die vanuit de hele wereld komen proberen niet te bepalen of hun reis de moeite waard was. We ervaren gewoon dat zulke ervaringen geen prijskaartje hebben.