Zusterconferentie 2013

Zusterconferentie 2013

Geschreven door: Irene Laing | Plaats: Brunstad, Noorwegen | Gepubliceerd: maandag 15 april 2013

Twee dagen, 3600 meisjes en vrouwen - de jaarlijkse "zusterconferentie" is begonnen in conferentiecentrum Brunstad in Noorwegen.

“Beden uit het harte stijgen
op tot God, genadig, groot.
Zend uw Geest, verlos ons, Here!
roepen wij in dorst en nood”

De zaal op conferentiecentrum Brunstad wordt gevuld met een machtig geluid wanneer 3600 stemmen lied 240 uit het liedboek Wegen van de Heer zingen. De tekst van het lied geeft  weer wat het gebed is in ieders hart . Duizenden zijn naar Brunstad gereisd om de jaarlijkse "Zusterconferentie" mee te maken, een conferentie die speciaal georganiseerd is voor meisjes en vrouwen. Ze zijn gekomen om Gods ware woord te horen en de Geest vanuit de hemel die aanwezig is, te ervaren. Hun verlangen is om in Jezus' voetspoor te volgen, en hier op Brunstad horen ze het hoopvolle evangelie dat hulp geeft om juist dat te doen in de praktijk.

Wij moeten leren wat Gods gedachten zijn

Jezus, Maria, Maria's tante Elizabeth, en David hadden allemaal iets gemeen - nederige, ootmoedige, en geringe gedachten over zichzelf, en grote gedachten en eerbied voor God. (Lucas 1:43 en 46) Daarom kon God hen verhogen en  zegenen.

"Wij moeten leren wat Gods gedachten zijn", vermaant Kåre J. Smith tijdens de eerste samenkomst. "We moeten nederige, ootmoedige gedachten over onszelf hebben en grote gedachten over de wonderen die God in een nederige ziel kan doen." "Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade." (Jacobus 4:6)

We moeten nooit de eerbied voor God, en voor Gods werk in de ander , verliezen

Na vele ontroerende getuigenissen wordt de eerste samenkomst afgesloten met een gezamenlijk lied uit het liedboek Wegen van de Heer.

"O, hoe groot, God gaat in ons nu wond'ren werken!
Wie doorgrondt Hem in zijn heerlijkheid en macht?
Hij verandert u en mij, Gods natuur verkrijgen wij.
't Woord van God staat vast, nooit twijf'len wij!"

Anna Merke, Lilienhof, Duitsland:  We hoorden dat een mens van nature zichzelf "groot" wil maken. Je denkt heel veel aan jezelf en hoe je het zelf goed kunt hebben. Je wilt natuurlijk goed zijn voor anderen, maar je wilt dat zij de goede dingen zien die jij gedaan hebt, en  misschien wat eer krijgen hiervoor. Maar als je respect hebt voor andere mensen, en ze hoger acht dan jezelf, dan dien je de ander in een nederige geest, zoals Jezus deed, en dan heeft dat een veel groter effect! Dit is heel belangrijk geworden voor mij!

Karen Strubhar, Winnipeg, Canada: Het was zo fijn om Kåre Smith te horen en zijn zorg te merken! Er is een lied waarin iets staat over het zwaard en balsem - zo was het met het woord dat we vandaag hoorden. Het woord snijdt diep, maar tegelijkertijd was het als balsem of zalf; het was zo hoopvol! De hele wereld is vol van mensen die  bezorgd en gestresst zijn - er is geen rust of vrede. We kunnen vrede krijgen door geen eisen te hebben, en door onszelf te vernederen! Dan krijgen we Gods genade over ons leven. Dat was de sleutel voor mij, en het was de reis helemaal vanuit Winnipeg meer dan waard!