Achter Israël staan

Achter Israël staan

Geschreven door: Karen-Birgitte Larsen | Plaats: Oslo, Norge | Gepubliceerd: woensdag 3 november 2010

“Als wij Israël zegenen, ben ik er zeker van dat God ons land zal zegenen,” zegt Sverre Riksfjord. Hij is terug van de Israëlreis van dit jaar, en is teleurgesteld over de toenemend negatieve houding van de Noren tegenover het land Israël.

Als betrokken reisleider van de jeugdreis naar Israël, die Brunstad Christian Church elk jaar organiseert, reageert Riksfjord krachtig tegen de oproep van bekende Noren om Israëlische goederen en diensten te boycotten.

“Israël is een land dat men absoluut behoort te respecteren. In plaats daarvan gebruiken media woorden als ‘bezetting’, om een vijandig beeld van het land te scheppen,” zegt Sverre, die zelf denkt dat Noorse kranten wel eens de schuld kunnen zijn van de houding van de Noren.

Zelf peinst hij er niet over een land te boycotten, dat naar zijn mening in zoveel jaren van oorlog en opbouw z’n bestaansrecht wel heeft bewezen.

“Ik sta achter dit land en achter wat zij doen. Het gaat hier om een land dat als enige in het Midden-Oosten democratie en vrije verkiezingen heeft,” verduidelijkt Riksfjord. Zijns inziens hebben mensen die Israël willen terugdringen en te gronde richten een groot gebrek aan kennis, en verstaan ze ook niet Gods eeuwige belofte aan het nageslacht van Abraham.

Een ervaring voor het leven!

Tijdens deze reis kreeg de groep uit Noorwegen er een indruk van hoe vijandig veel Noren staan tegenover Israëli’s.

Ze ontmoeten gewoonlijk Noren die naar Israël komen alleen maar om hun vooroordelen te bevestigen.

“Ze ontmoeten gewoonlijk Noren die naar Israël komen alleen maar om hun vooroordelen te bevestigen,” zegt Sverre, die de gidsen op deze reis verraste met zijn belangstelling voor hun standpunten en hun geschiedenis.  

Ruben Ellefsen was een van de jongeren die mee waren naar Israël. Een reis die hij beschrijft als leerzaam en absoluut onvergetelijk.

“Na dit bezoek aan Israël heb ik een nog meer positieve houding gekregen, omdat ik zie hoe goed ze met de moeilijke situaties en de druk waaronder ze leven omgaan. In feite was ik er verrast over hoe rustig en vreedzaam het overal was,” vertelt Ruben.

De Noren zelf hebben ook een overtuiging wat betreft Gods beloften aan de Joden als nageslacht van Abraham. Beloften waarvan zij weten dat die in vervulling zullen gaan.

Bid om de vrede van Jeruzalem 

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,”  haalt Riksfjord aan uit Genesis 12. Hij legt uit hoe er haat en afgunst kwam toen de mensen hun houding moesten bepalen ten opzichte van Abraham en zijn nageslacht, toen God zich door hen begon te openbaren.

“Als wij Israël zegenen, ben ik er zeker van dat God ons land zal zegenen,” verzekert Riksfjord.

En in de Bijbel staat ook iets waarvan ze beseffen dat dit beter werkt dan haat en boycot:

“Bid Jeruzalem vrede toe; mogen wie u liefhebben rust genieten!” (Psalm 122:6)

“God zegent Israël en dat wil ik ook doen, door hen te steunen waar ik kan en door te bidden om vrede voor Jeruzalem,” zegt Ellefsen nadenkend.