Een cadeaupakket

Een cadeaupakket

Geschreven door: I. M. Larsen | Plaats: Oslo/Follo, Noorwegen | Gepubliceerd: maandag 2 juli 2012

In Brunstad Christian Church is het de gewoonte om Bijbelstudies te organiseren voor jongeren die 15 jaar zijn. Zondag 13 mei werd door de hele gemeente feest gevierd voor 31 15-jarigen uit Oslo en Follo (Noorwegen).

“Jullie hebben een speciale mogelijkheid gekregen”, zo begint voorganger Kåre J. Smith met wat hem op het hart ligt voor de jongeren. “Jullie hebben de mogelijkheid gekregen om een leven met God te leven, deel te krijgen aan Christus’ deugden en daarna een eeuwig leven samen met God, Jezus en de heiligen te krijgen!

Van kind naar volwassene

Veel culturen en tradities van over de hele wereld markeren de overgang van de kindertijd naar de volwassenheid. In veel christelijke tradities wordt dit gedaan door een belijdenis. In Brunstad Christian Church wordt de kinderdoop niet gepraktiseerd, en daarmee ook niet de traditionele belijdenis van 15-jarigen, maar omdat dit een belangrijke leeftijd is waarop jongeren op eigen benen moeten gaan staan, worden er vaak Bijbelstudies georganiseerd voor precies deze groep. Andreas en Carl Wilhelm zijn twee van de 31 jongeren in de gemeente in Oslo/Follo (Noorwegen) die deze Bijbelstudies gevolgd hebben.

De 15-jarige leeftijd is een belangrijke leeftijd, waarop jongeren hun eigen keuzes beginnen te maken. Brunstad Christian Church organiseert daarom Bijbelstudies voor precies deze groep.

“Gedurende een half jaar hebben we bijbelstudie gehad”, vertelt Carl Wilhelm. Om de andere donderdag zijn alle 15-jarigen bij elkaar gekomen en hebben veel nieuwe dingen geleerd over de Bijbel. 

Milenko van der Staal heeft de jongeren begeleid tijdens de bijbelstudies. Hij vertelt dat de jongeren sinds oktober negen centrale thema’s hebben bestudeerd, verdeeld over ongeveer 12 donderdagavonden. Het feest deze zondag is een feestelijke afsluiting van deze tijd.

Belangrijke keuzes

“De jongeren zijn in een enorm belangrijke leeftijd waarin ze beginnen met het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes”, zegt Van der Staal voor hij eraan toevoegt dat de Bijbelstudies een cadeaupakket is wat de jongeren mee kunnen nemen in hun volwassen leven. We willen ze graag een best mogelijke basis geven om doordachte en juiste keuzes te maken. Als christen hebben we namelijk het eeuwige voor ogen, en we willen voor onze jongeren dat ze de mogelijkheid krijgen om keuzes te maken die eeuwigheidswaarde hebben.

Als christen hebben we namelijk het eeuwige voor ogen, en we willen voor onze jongeren dat ze de mogelijkheid krijgen om keuzes te maken die eeuwigheidswaarde hebben.

Van der Staal is al vele jaren betrokken bij de bijbelstudies, en ervaart dat een deel daarvan moeilijk te begrijpen is voor jongeren.

“Toch merk ik wel dat de jongeren oprecht geïnteresseerd zijn. Dat is natuurlijk heel fijn om te merken. Ze zijn echt betrokken, zelfs degenen met de meeste energie die moeite hebben zich te concentreren”.

Gods Woord in de praktijk

Van der Staal heeft de indruk dat veel van de interesse te danken is aan de goedheid en de liefde die de jongeren ervaren van de mensen om hen heen die leven volgens Gods Woord. “Dat ze merken dat Gods Woord niet iets theoretisch is, maar iets ’dicht op het leven’ waar ze zichzelf in kunnen herkennen”.

-Ik probeer daarom ook de lessen heel praktisch te maken. We praten over de situaties die ze op school of thuis kunnen meemaken en verder over hoe ze Gods Woord kunnen gebruiken in de praktische, dagelijkse situaties.

We praten over de situaties die ze op school of thuis kunnen meemaken en verder over hoe ze Gods Woord kunnen gebruiken in de praktische, dagelijkse situaties.

Meer dan alleen ‘droge leer’

Bernt Stadven (80), die zijn hele leven voor God geleefd heeft, heeft ook iets op zijn hart voor de jongeren. Hij waarschuwt ervoor dat de kennis geen ‘droge leer’ moet blijven, maar dat iedereen moet ervaren dat het woord levend wordt. “Er is een nieuw hart en een nieuwe geest nodig”, zegt hij als hij verwijst naar Ezechiël 36 vers 26 en 27. Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste;(…) Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Na goede, bemoedigende woorden en vermaningen van zowel oud als jong met zorg voor deze groep waarvoor feest gevierd werd, mochten de jongeren ook zelf iets zeggen over wat ze op hun hart hadden. Het is duidelijk dat de bijbelstudies grote indruk hebben gemaakt.

“Ik begrijp meer van Gods Woord en van de boodschap die we in de gemeente horen”, zegt Andreas.


“Ik begrijp meer van Gods Woord en van de boodschap die we in de gemeente horen”, zegt Andreas. Carl Wilhelm is het met hem eens. “Ik vond het leuk en interessant om meer te leren. Er was veel wat ik eerst niet wist”.

“Het helpt mij ook om te leren dat het Jezus lukte om te overwinnen over de zonde. We hebben zowel geleerd dat Hij dat deed, als hoe Hij dat deed, en dan kan ik het ook doen. Stel je voor dat we het helemaal opnieuw moesten uitvinden”, voegt Andreas toe.