Een verbond met God

Een verbond met God

Geschreven door: Christoffer Fossnes | Gepubliceerd: maandag 8 november 2010

HONG KONG: ‘Ik wil geen dingen meer doen naar mijn begeerten. Ik wil me verplichten om bij de zonde vandaan te blijven,’ zegt Mattias Mulunda (17), die de belangrijkste keuze van z’n leven heeft gemaakt.

Alles wat doop heet is een verbond tussen God en de mens  (Johan O Smith)

Mattias Mulunda is een heel gewone jongen uit Hong Kong, met gewone interesses zoals voetbal en computerspel. Maar op 26 september 2010 maakte Mattias een keuze die voor een jongen van zijn leeftijd ongewoon is. Hij maakte de keuze zich te laten dopen, en een verbond van een goed geweten te sluiten met God.

In de doop zeggen we de oude wereld vaarwel, en staan we op tot een nieuw leven.

Dat schrijft Sverre Riksfjord over de doop in het boekje Wat zegt de Bijbel over…, dat ingaat op verschillende onderwerpen en op wat de Bijbel daarover zegt.

Rolf Telle heeft in het artikel "Doop in water" ook uiteengezet wat het doopverbond inhoudt:

De doop is de inwijding tot het discipelschap. Dan heb ik besloten helemaal voor Jezus Christus te leven. Hij wordt nu mijn leraar en ik zijn leerling. Het oude leven in zonde heb ik prijsgegeven.

Een bewuste keus

Het is voor Mattias ook duidelijk dat de doop een bezegeling is van een verbond dat verplichtingen inhoudt.

‘Ik moet alles aan God geven, dat wil zeggen heel mijn leven, mijn wil en al mijn plannen, en totaal en beslist geloven dat Hij alles voor mij zo zal leiden dat ik kan leven zoals Hij wil.'

Deze jongen van 17 heeft iets vastbeslotens en stelligs wat indruk maakt. Hij spreekt rustig en zacht, maar met een vastberadenheid en een gezag dat getuigt van iemand die een bewuste keus heeft gemaakt.

‘Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen’ (Rom.6)

‘Ik wil geen dingen meer doen naar mijn begeerten. Ik wilde me verplichten om bij de zonde vandaan te blijven. Het plezier dat je krijgt door naar je begeerten te leven duurt heel kort en is leeg. Dat is geen echte blijdschap,’ zegt Mattias.

Het leven dat Mattias gezien heeft bij trouwe en godvruchtige mensen in zijn directe omgeving is een belangrijke bron van inspiratie voor hem geweest.

‘Ik heb het leven van trouwe mensen om me heen gezien, en dat heeft me geïnspireerd. Het enige wat echte vreugde in je leven geeft is: het leven naar je begeerten opgeven om voor God te leven.'

Mattias heeft al ervaren dat dit verbond een hulp voor hem was.

‘Ik heb meer geloof gekregen dat het mogelijk is om het kwaad dat in mij woont te bestrijden en te overwinnen. Dat geeft ook een grotere vastberadenheid. Ook bid ik meer dan vroeger, en niet alleen maar af en toe, dus als ik verzocht word bid ik om hulp om de goede keuzes te maken,’ zegt deze 17-jarige.