Een visie voor het leven

Een visie voor het leven

Geschreven door: Michelle Dokken | Plaats: Oklahoma, USA | Gepubliceerd: dinsdag 31 juli 2012

Als mensen ergens een visie op hebben, zijn zij bereid daarvoor iets op te geven. Waar zou de visie van ons als jongeren van deze tijd op gericht moeten zijn? Dit was één van de thema‘s tijdens een jeugdweekend in Oklahoma, in de Verenigde Staten.

Tijdens een prachtig, warm zomerweekend kwam een groep van 50 jonge mensen uit heel Noord-Amerika bij elkaar op Sky Ranch in Oklahoma. Velen hebben een grote afstand afgelegd om dit speciale weekend samen te kunnen beleven. Naast een dag vol activiteiten, waaronder paintball, lasergamen en paardrijden, was er tijd voor broederschap met een belangrijke boodschap voor de jongeren.

Jezus had een visie: Zijn doel was om alle zonde te overwinnen die in de menselijke natuur ligt, en zo een weg te openen voor alle mensen om vrij te worden van de macht van de zonde.

In Hebreeën 12:3 staat geschreven dat we onze aandacht op Jezus moeten vestigen. Maar waarom zouden we dat doen? Als we ernaar kijken hoe Hij op aarde als mens leefde, en dan Zijn discipelen worden – Zijn voorbeeld volgen – komen we tot het speciale doel waarvoor God elk van ons naar Zijn wil heeft geschapen. Jezus was jong en had dezelfde omstandigheden als die wij nu hebben, ook al leefde hij in een heel andere omgeving. Maar Hij had een visie: Zijn doel was om alle zonde te overwinnen die in de menselijke natuur ligt, en zo een weg te openen voor alle mensen om vrij te worden van de macht van de zonde. Jezus had dit doel voor ogen toen hij zijn menselijke verlangens en doelen opgaf om Gods wil te doen. Omdat Hij de zonde overwon in plaats van ernaar te leven, werd hij een gelukkig man (Hebreeën 1:9).

Om deze visie te volbrengen moeten we onze eigen verlangens die ons ervan weerhouden een discipel te worden, opgeven.

We hoorden dat wij als jongeren diezelfde visie voor ons eigen leven moeten krijgen; een visie die niet verandert door onze omstandigheden. Om deze visie te volbrengen moeten we onze eigen verlangens die ons ervan weerhouden een discipel te worden, opgeven. Dit kunnen materialistische doelen zijn, maar het betekent in het bijzonder dat je moet vechten tegen de zonde. Degene die deze visie krijgen en het offer brengen, worden de meest gelukkige mensen op aarde.

Grace, een 22-jarige deelneemster uit Urbana, Ohio, was dankbaar dat ze deze visie voor haar eigen leven heeft gekregen. “Dit weekend was bijzonder voor ons allemaal. We kwamen samen met één gezindheid en in één geest, om elkaar op te bouwen en een visie te krijgen. Wanneer God iemand roept, geeft niets grotere blijdschap dan die roep beantwoorden, en alles op te geven wat in de weg zou staan om trouw te zijn aan die roeping.”

Waarom is deze roeping zo groot? Door de strijd op te nemen, zoals Jezus deed, tegen boosheid, jaloersheid, bitterheid, lusten, bezorgdheid en andere werkingen van het vlees, krijgen we vrede en worden we door en door gelukkig. We kunnen dan ook vrij worden van bezorgdheid over dagelijkse omstandigheden, zoals eten en kleding (Matteüs 6:25). God eert hen die dezelfde mentaliteit hebben als Jozua: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!” (Jozua 24:15), en hij zal in al hun behoeften voorzien.

Door de strijd op te nemen, zoals Jezus deed, tegen boosheid, jaloersheid, bitterheid, lusten, bezorgdheid en andere werkingen van het vlees, krijgen we vrede en worden we door en door gelukkig.

In plaats van een aardse, materialistische visie voor de korte termijn, kunnen wij dezelfde visie krijgen als die Jezus had, een visie die vrijheid brengt van alle zonde, met een resultaat van eeuwig leven vol blijdschap! Dat is Gods speciale doel voor ieder apart. Dat is waarom het zo belangrijk is om boven alles onze aandacht op Jezus te richten – en dan na te volgen!