Op bezoek in de studio

Op bezoek in de studio

Geschreven door: Lisbeth Johnsen | Plaats: Bergen, Noorwegen | Gepubliceerd: woensdag 4 april 2012

Bezoek met Lisbeth Johnsen de muziekstudio van BKM Bergen, waar een jonge zanger bezig is een splinternieuw lied in te zingen ter inspiratie – speciaal voor de jeugd.

Aan de voet van een grillige, steile heuvel, vlak aan de kust van de onstuimige Noordzee, waar de golven met geweld de eilanden teisteren in de storm, staat een oud, klein gebouw. Dichter bij de verlichte ramen komend, hoor ik zachtjes een piano spelen. Ik ben gearriveerd bij de muziekstudio van BKM Bergen, waar een kleine groep mensen in de behaaglijk warme ruimte, spelen op hun instrumenten en uit volle borst zingen. Maar wat is eigenlijk de reden waarom ze hier avond aan avond zo intensief met hun geluidsapparatuur bezig zijn?

“Dit is de beste plek om te werken,” zegt Karethe Opitz, terwijl ze met een kop koffie in haar handen naar buiten naar de duistere storm kijkt. “Het is enorm inspirerend. Af en toe spatten de golven tegen de ramen.”

Karethe is medeverantwoordelijk voor de werkzaamheid met muziek in Bergen, en vandaag wordt er een nieuw lied opgenomen.

“Het is een oud lied, geschreven door een meisje van rond de twintig, en verschillenden hebben ons gevraagd dit in te spelen.” Karethe gelooft dat dit komt doordat velen zich herkennen in dit lied. “Zoals ik het begrijp, gaat het erover dat je vrede in je hart krijgt als je je eigen wil opgeeft en Jezus volgt. Wat voor tegenslag je ook krijgt in je leven, je zult altijd geluk vinden.”

Het is de 25 jaar oude Ruben Holm Andersen die de taak gekregen heeft dit lied te zingen.

Het lied heeft een erg goede tekst,” zegt Ruben. “Je merkt dat de auteur dit lied geschreven heeft vanuit een intens verlangen om God te volgen, ongeacht wat het leven brengt.”

"Je merkt dat de auteur dit lied geschreven heeft vanuit een intens verlangen om God te volgen, ongeacht wat het leven brengt."

Ruben vertelt verder dat hij het erg leuk vindt te spelen en te zingen, vooral liederen die geschreven zijn door de vrienden van Brunstad Christian Church. “Zingen uit het liederenboek “Wegen van de Heer” is heel bijzonder. Er ligt een geweldige kracht in de liederen, ze zijn vol van toekomst en hoop.

Ruben gaat een kleine, geluiddichte ruimte binnen, waar de opnames gemaakt worden, terwijl Karethe bij de apparatuur zit en heel wat knopjes en schuifjes bedient.

Eén knop herken ik, de REC-knop. Als die ingeschakeld wordt, kunnen we gedempt de stem van Ruben horen vanuit de geïsoleerde kamer. Het lijkt me nogal saai om alleen in een donkere ruimte te staan zingen, maar als ik een geleende headset opzet, kan ik daarmee hetzelfde horen als Ruben, een mooi, voorgespeeld lied, dat de 25-jarige nu aanvult met zijn zang.

In mijn oren klinkt het erg goed, maar de professionele oren zijn zichtbaar niet geheel tevreden

"Je moet je inleven in het lied"

“Kom er even weer uit, Ruben,” zegt Dag Helge Bernhardsen, muziekverantwoordelijke in Bergen. De zanger krijgt nu te horen dat hij zich in het lied moet inleven. “Het is niet genoeg alleen maar te zingen, je moet je inleven in de tekst,” instrueert Dag Helge.

“Je inleven is een grote uitdaging”, legt Karethe uit. “Als de zanger de boodschap wil kunnen overbrengen, moet hij deze hebben begrepen en er zelf bij betrokken zijn”. “De essentie is dat de zanger vertrouwd moet zijn met wat de auteur bedoelde bij het schrijven van het lied,” voegt Dag Helge er aan toe.

Ruben neemt een korte pauze om de tekst nog eens goed door te nemen, terwijl Dag Helge een nieuwe kan koffie zet. Karethe vertelt dat deze liederen voor zeer velen van grote betekenis zijn, gezien de reacties.

“Ik heb zelf  vele keren ontzettend veel hulp gehad van de liederen als ik het moeilijk had.”

“Vandaag de dag staat de jeugd, misschien meer dan ooit, onder grote beïnvloeding van de media enz. wat schadelijk kan zijn en geestelijk en moreel afbrekend. Dan hebben ze misschien iets goeds, iets van betekenis nodig, dat hen de andere kant op trekt. Ik heb zelf vele malen enorm veel hulp gehad van de liederen als ik het moeilijk had. Ze kunnen je gedachten in een ogenblik doen veranderen.

Na de pauze komt Ruben terug en is er klaar voor om opnieuw te gaan zingen. Hij gaat weer naar de microfoon, terwijl Karethe en Dag Helge hun headsets weer opzetten. Het eerste couplet wordt nog eens opnieuw gezongen, en als de opname klaar is draait Karethe zich om op haar stoel. “Nu was het veel beter, Ruben!” zegt ze lachend.

De zanger zelf vindt dat de producenten bijzonder goed werk doen. “Karethe en Dag Helge komen met erg belangrijke reacties voor ons die zingen. Ze hebben een duidelijk doel met de muziek die gemaakt wordt, en het gaat niet alleen om massaproductie, maar dat elke bijdrage de harten zal raken van degenen die het horen.

Ik besluit het muziekteam rustig verder te laten werken, en ik trek mijn jas goed om me heen voordat ik weer naar buiten de storm in ga. Terwijl ik de steile heuvel op loop, denk ik aan het voorproefje dat ik kreeg van hun werk, en ik merk dat ik me extra erop verheug het eindresultaat van het lied te horen, speciaal omdat ik me nu zelf meer bewust ben van de inhoud, en ook omdat ik nu meer weet hoeveel werk er achter de schermen gebeurt.

Beluister hier het resultaat van het opgenomen lied: "Toen ik ervoor koos U te volgen, o Heer"