Werk en plezier gaan hand in hand

Werk en plezier gaan hand in hand

Geschreven door: Mauro Valdivia | Plaats: Paso Flores, Argentinië | Gepubliceerd: zaterdag 26 mei 2012

Paso Flores, Rio Negro - Patagonia: De jeugd van Argentinië en Chili zijn bij elkaar voor een jeugdweekend.

Elk jaar komt de jeugd van Argentinië en Chili samen voor verschillende aktiviteiten en om Gods woord te delen. Dit jaar was geen uitzondering, maar deze keer kreeg het wel een nieuw karakter.

Binnenkort moet namelijk ons nieuwe conferentiecentrum in Paso Flores klaar zijn en de jeugd was daarom ijverig om dit weekend tehelpen bij de bouw van het centrum.

De eerste dag kreeg iedereen verschillende opdrachten; sommigen gingen schoonmaken of koken, terwijl anderen hielpen met verschillende dingen op de bouw.

Toen de avond begon, kwamen we bij elkaar voor de jeugdsamenkomst. In 1 Joh. 3:1 staat: Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. En in vers 3: En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

Iemand die zich reinigt van al het slechte,  wacht een heerlijke  toekomst.

Deze boodschap schiep een verwachting in onze harten om onze hemelse Vader te kunnen zien zoals Hij is. We werden gesterkt en opgebouwd om datgene te doen wat ons deze ontmoeting waardig maakt; om ons te reinigen van alle egoïsme dat in ons vlees woont.Iemand die zich reinigt van al het slechte, wacht een heerlijke toekomst..

De volgende morgen vroeg was het tijd voor snelheid en spanning. We  mochten raften op de rivier Manso op de grens tussen Argentinië en Chili. Voor velen was dit de eerste keer en bij hen was  het adrenalinegehalte in het bloed waarschijnlijk wat hoger. Sommigen vielen in het water, terwijl anderen er zelf in sprongen; iedereen deed zijn best om de boot op  koers te houden. Tot slot wachtte ons een smaakvol ‘asado oss’ (gegrild vlees), voordat we terugkeerden naar Paso Flores.

De volgende dag gingen we  weer aan het werk.   Het werken werd gekenmerkt door een sterke gedrevenheid en veel plezier.  Dit weekend laat een onvergetelijke indruk achter bij  de jongeren; een weekend waar we met blijdschap naar terug zullen zien.