Een zaak van het hart – werken met kinderen in Azië

Een zaak van het hart – werken met kinderen in Azië

Geschreven door: Redactie | Plaats: Hong Kong | Gepubliceerd: donderdag 16 februari 2012

- Kindersamenkomsten geven ons de gelegenheid om Gods woord in de kinderharten te zaaien. We kunnen hen leren om van Jezus te houden als hun vriend en Heiland vertelt Shirley Wong.

We zijn op de Chinese nieuwjaarsconferentie in Hong Kong, en kinderen uit vier Aziatische gemeenten zijn samengekomen om te horen over de “vader van de gelovigen”, Abraham. Met behulp van toneelspel, verhalen en andere bijdragen van kinderwerkers wordt de geschiedenis van Abraham, die in God geloofde en gehoorzaam was aan wat God tot hem sprak, tot leven gebracht voor de kinderen. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. (Hebreeën 11:8).

“Ik vond het heel interessant om het toneelstuk over Abraham te zien“, vertelt Eileen Chung uit Hong Kong. “Abraham was gehoorzaam aan God, en toen liet hij Lot het beste deel van het land kiezen. Om die reden zegende God hem.”

"Ik heb geleerd dat het loont om gehoorzaam aan God te zijn en goed voor alle mensen die ik ontmoet."

Caleb Chan uit Hong Kong vindt ook dat het toneelstuk het hoogtepunt van de kindersamenkomst was. “Ik heb geleerd dat het loont om gehoorzaam aan God te zijn en goed voor alle mensen die ik ontmoet,” zegt hij.

 

Ik ontmoet Shirley Wong in Hong Kong een paar dagen na de kindersamenkomst op de conferentie. Ze heeft een groot hart voor kinderen, en vele jaren ervaring door het werken met kinderen en jeugd in de gemeente in Hong Kong. Ik ken haar als een altijd sprankelend persoon vol leven en energie. Ik vraag haar waarom zij gelooft dat zulke kindersamenkomsten zo belangrijk zijn.

“Kindersamenkomsten geven ons de gelegenheid om Gods woord in de kinderharten te zaaien. We kunnen hen leren om van Jezus te houden als hun vriend en Heiland,” vertelt ze.

“Hoe kunnen we de harten van de kinderen winnen?”

 “Dat kost tijd. Je kan de harten van de kinderen niet winnen door alleen maar op de kindersamenkomsten te spreken. We moeten tijd nemen om met de kinderen te praten, proberen om hen en hun situaties te begrijpen. 

Meerdere kinderen die bij mij op de kindersamenkomst gaan, komen onderweg van en naar school langs mijn huis. Ze kennen mij en daarom kan ik ze bij mij binnen nodigen. Ze kunnen veel gedachten hebben over allerlei dingen, en ze kunnen bezorgd en angstig zijn, bijvoorbeeld over hun examenresultaten en over gebeurtenissen in de wereld. Ik moet dan zelf op het niveau van de kinderen komen en ze behandelen als gelijkwaardige personen. Het kost tijd om de harten van de kinderen te winnen, dat is niet zo maar gedaan. Je moet geduldig zijn.”

“Kan je zelf ook wat leren van het werken met kinderen?”

“Ja! Waar ik met de kinderen over spreek, moet ik zelf leven. Kinderen volgen je nauwkeurig en zien hoe je leeft, hoe je op dingen reageert. Als je ze iets belooft, moet je die belofte houden. Dat maakt dat kinderen vertrouwen in je krijgen, en dat je hun harten kan winnen,” zegt Shirley enthousiast.

"Waar ik met de kinderen over spreek, moet ik zelf leven."

Ik denk aan het bijbelvers dat staat in Johannes 1:14 En het Woord is vlees (mens) geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Het wordt voor mij zo duidelijk dat dit het is het waarvan zij gegrepen is, deze kleine dame van zo’n jaar of vijftig; sprankelend en vol leven, blijdschap, werklust en energie. Het is het leven dat we bij Jezus zagen wat haar drijft. Het leven waarin Gods woord armen en benen kreeg, - ja een lichaam dat zijn wil kon doen op aarde. Het is dit leven dat haar een brandend verlangen heeft gegeven om de blijdschap en zegen die zij in haar eigen leven heeft gekregen over te brengen op de kinderen waar zij zoveel zorg voor draagt.