Paulus: van vervolger tot navolger

Paulus: van vervolger tot navolger

Geschreven door: Ruben Ellefsen, Karen- Birgitte Larsen | Plaats: Brunstad, Noorwegen | Gepubliceerd: vrijdag 16 juli 2010

De kinderconferentie op Brunstad is voor meer dan 3000 kinderen in de hele wereld het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar ging het over Paulus, de man die van Jezus’ vervolger zijn navolger werd.

“Wij zetten ons geweldig in voor het kinder- en jeugdwerk, en dat de kinde-ren zich gezond en vrij kunnen ontwik-kelen: met plezier en spel - en met wat ernst,” zegt Ole Georg Nilsen, organi-sator van de kinderconferenties.

Elk jaar wordt er voor de kinderconferentie een onderwerp uitgezocht. Dit jaar hebben we als het onderwerp gekozen: Paulus, om de kinderen iets te laten zien van het leven en de totale levensverandering van een van de be-langrijkste mensen uit de bijbelse geschiede-nis.

“Eerst nam hij christenen gevangen, toen werd hij zelf christen,” zegt Sunniva Vågen, die sa-men met haar nichtje Ingrid de musical over Paulus in de kinderconferentie heeft gezien.

Paulus als voorbeeld

In de driedaagse conferentie werd de geschiedenis van Paulus belicht in een interessante musical, in films en in toespraken.  

Op een van de kindersamenkomsten zei Gjermund Gangsøy: “Wij kunnen, net als Paulus, een krachtige beslissing nemen en een heel andere richting in ons leven krijgen. Hij is voor ons een groot voorbeeld, dat Jezus zelfs de grootste zondaar kan verlossen.”

In de loop van de kinderconferentie kwam naar voren hoe het leven van Paulus kan doorwerken in het kinderleven van alledag.

Wij kunnen van humeurige, zeurende en on-dankbare wezens veranderen in blije, dankba-re mensen. Daarvoor kunnen we dezelfde kracht krijgen als Paulus in zijn hart had, waar-door hij zelfs in de gevangenis lofliederen kon zingen en God kon danken.

Veel deelnemers aan de kinderconferentie, tussen 5 en 15 jaar, maakten gebruik van de gelegenheid om in de conferentie te getuigen. Veel kinderen kwamen door de boodschap van de conferentie tot een nieuw besluit: “Ik wil zoals Paulus zijn: een navolger.”