Almelo richt de aandacht op Brunstad en de zending

Almelo richt de aandacht op Brunstad en de zending

Gepubliceerd: donderdag 1 oktober 2009

Deze herfst heeft de gemeente in Almelo het voorrecht om het zgn. Brunstadfeest te organiseren. De voorbereidingen zijn maanden geleden al begonnen, en de spanning stijgt tot het uiterste.

Het thema is: De Geest en de bruid zeggen KOM!. Op. 22:17. Deze woorden zijn in Almelo van grotere betekenis geworden tijdens het maken van de liederen, films en de andere bijdragen voor de uitzending. Deze roep is voor hen die dorsten naar het levende water! En die roep weerklinkt vanuit Brunstad.

Nu, deze dagen wordt er volop aan de laatste voorbereidingen gewerkt en de spanning stijgt. De technische puzzel valt de komende dagen op zijn plaats. Er wordt volop geoefend en dit zal nog voortduren tot vrijdagavond!

Enthousiaste medewerkers

"Als ik denk aan de periode die achter ons ligt, dan zal me het meest bijblijven dat de broederschap met en tussen velen toegenomen is. Je werkt in zo’n periode op praktisch vlak extra veel samen, met alle verschil van inzicht, aanpak en discipline. Dan kun je elkaar gemakkelijk gaan beoordelen op grond van wat je van die ander weet of aan de buitenkant ziet. Maar uit de druk van een jaar hard samenwerken is grotere vrede en gemeenschapszin ontstaan. We zijn niet in het nauw geraakt! Dat geeft uitzicht op een nog heerlijker toekomst", zegt Marinus Flietstra, die mee heeft geholpen bij de voorbereidingen van het feest.

"Het is een voorrecht en een uitdaging om zo lang zo intensief met dit thema bezig te zijn. Bij zang gaat het erom deze boodschap zo krachtig en sprekend mogelijk naar voren te brengen. In de weg daar naartoe is het thema “Kom” vooral voor mezelf meer gaan leven. Wil ik eenstemmig delen in de roep van de Bruid, dan moet ik met mijn leven laten zien waartoe dit levende water leidt. Daar heb ik veel meer van mogen ervaren en dat geeft een extra dimensie aan dit mooie werk", zegt Ineke van Leeuwen.

"Als ik denk aan de inzet en opstelling van de vrienden in Almelo dan is fantastisch om te merken hoe het de band tussen de vrienden versterkt heeft. Onvermoeibaar is en wordt er tot het einde toe samengewerkt. Nieuwe dingen (projectmatig werken, techniek, filmscript schrijven, acteren, regisseren etc.) deden een beroep op het willen inzetten van ieders talenten en de bereidheid om daarmee een steile leercurve te doorlopen. Mede dankzij deze instelling zijn onder druk de zaken gaan glanzen!", vertelt Dany Venema.

Dit Brunstadfeest en de voorperiode daarvan zullen in de herinnering van allen in Almelo, maar in het bijzonder bij de jeugd en de kinderen, onuitwisbaar zijn. Een unieke tijd. Als de uitzending straks voorbij is start Almelo met haar nafeest…… Een feest met dankbare harten voor 50 jaar gemeente in Almelo en in het bijzonder voor de periode van de voorbereidingen van het Brunstadfeest.