Heidi Gjøsund verteld over haar ervaringen van een bezoek aan de gemeente in het Amazonegebied.
Heidi Gjøsund verteld over haar ervaringen van een bezoek aan de gemeente in het Amazonegebied.

Gedachten bij de monding van de Amazone

Geschreven door: Heidi Gjøsund | Gepubliceerd: vrijdag 7 januari 2011

Een reis kan een leven veranderen. Dat ervoer ik, toen ik begin december de gemeente in Pará in Brazilië bezocht.
 

Aan de monding van de Amazone, bij de stad Abaetetuba ver in het noorden van Brazilië, bevindt zich een groep van zo’n 130 personen. Wij hadden het voorrecht hen te kunnen bezoeken. Die dagen in het Amazonegebied werden de belangrijkste en meest bijzondere dagen van mijn leven.
 

Waarom? Dat is moeilijk uit te leggen, maar ik kon het evangelie ervaren dat zij in praktijk brengen. Daar ontmoette ik een gemeente zo vol van levenskracht, blijdschap en hoop voor de toekomst als ik nog nooit heb gezien. Ik ontmoette mensen die werkelijk Gods woord boven alles liefhebben en als enige wens hebben alleen maar volgens dit ware Woord te leven.

Het enthousiasme spatte af van de jeugd die ik zag, ze zongen op de samenkomsten met heel hun hart. Een jeugd met een blik in de ogen die diep in mijn hart drong, en waarvan ik meteen zeker wist dat ik die nooit zou vergeten.

Ik trof er een jeugdgroep met de harten in brand voor het evangelie en de gemeente. Een aaneengesmede en vurig doelbewuste groep jonge mensen, in hun ijver en vastbeslotenheid om Jezus te volgen.

Deze ontmoeting vulde mij met een buitengewoon respect en eindeloze dankbaarheid dat het evangelie mensen die het aannemen zó door en door gelukkig kan maken. Dat gaf mij hoop en geloof en een dieper besef van waartoe ik ben geroepen.

In de dagen bij deze mensen zijn er eeuwigheidsbanden geknoopt, en zelfs als we elkaar hier op aarde niet weer zouden zien, zullen we in de geest en in gebed altijd samenzijn.