Gedeelte van het voorblad van de allereerste uitgave van het blad Skjulte Skatter.
Gedeelte van het voorblad van de allereerste uitgave van het blad Skjulte Skatter.

Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) 100 jaar

Geschreven door: Trond Eivind Johnsen | Plaats: Oslo, Noorwegen | Gepubliceerd: zaterdag 16 juni 2012

In januari 1912 begonnen de broers Johan Oscar en Aksel Smith met het uitgeven van het blad Skjulte Skatter. Dit jaar bestaat het blad 100 jaar.

Johan Oscar Smith was, na zijn bekering in 1898, een actief schrijver. Hij stuurde vaak artikelen naar plaatselijke, christelijke bladen, maar het gebeurde steeds vaker dat hij artikelen terugkreeg vanwege zijn scherpe en radicale leer over Christus geopenbaard in het vlees, het lichaam van Christus en gehoorzaamheid aan Christus’ geboden. Toen ontstond bij de twee broers de gedachte om een eigen blad uit te geven.

100 jaar als sneeuwploeg in de dienst van God

In 1909 schreef Johan in een brief aan zijn broer:  Je hebt het over het blad. Dat moet in rust geboren worden en voortkomen uit een behoefte; want het is God die in al onze behoeften voorziet in Jezus Christus. Alles in het blad moet direct leiden tot godsvrucht. Wij hebben genoeg “bladen met vertellingen”. Wij hebben een “werk”-blad nodig, vol van Geest en leven..

Later, in 1911, net voordat het eerste nummer zou verschijnen, schreef hij nogmaals over het blad: Skjulte Skatter zal werken als een sneeuwploeg, want de mensen kunnen de weg niet zien, omdat alles wit is – met sneeuw bedekt – . Satan regeert werkelijk in de gestalte van een engel des lichts.

De eerste uitgave van het blad opent met de volgende woorden van de gebroeders Smith:

Gedreven door een innerlijke behoefte en overtuiging geven wij hierbij het eerste nummer van “Skjulte Skatte” uit. De Here geheiligd bidden wij dat het blad een dienaar zal zijn voor de gelovigen door licht te werpen op de wegen, die leiden naar een leven in diepere gemeenschap met onze Here Jezus Christus.
Het doel van het blad is om die waarheid te verkondigen die tot geloof en godsvrucht leidt. Tit. 1:1.
.

De afgelopen 100 jaar is deze “sneeuwploeg” in steeds meer landen en talen uitgegeven, en op deze wijze heeft de boodschap van Smith meer dan 65 landen bereikt, waar gemeenten zijn ontstaan van Brunstad Christian Church. Steeds meer mensen raakten gegrepen van Smiths waarheidlievende, op Gods woord gebaseerde artikelen, en zijn door de invloed van het blad binnengekomen in het leven dat Smith zelf leefde.

“Dat een dergelijk blad, chemisch vrij van populistische reisbeschrijvingen en financiële ondersteuning door advertenties, honderd jaar lang maandelijks is verschenen, is op zich al een wonder van God, uniek in onze tijd!” schrijven de huidige redacteuren, Kåre J. Smith en Sigurd Johan Bratlie in het jubileumnummer van dit jaar.

Je kunt het artikel van Kåre J. Smith “Kom, ik zal u de bruid tonen”uit het jubileumnummer van Skjulte Skatter hier lezen.

“De bruid”

Het eerste artikel van Smith in Skjulte Skatter, in januari 1912, had als titel “De bruid”. In dit artikel legt hij uit wie de duur gekochte bruid van Jezus is, en welke verhouding er is tussen de bruid (de gemeente) en de bruidegom (Christus).

Je kunt het artikel uit 1912 “De bruid” van Johan Oscar Smith hier lezen..

Skjulte Skatter bestellen

Het blad, dat iedere maand verschijnt, wordt uitgegeven door Stiftelsen Skjulte Skatters forlag. Als je het blad wilt bestellen, of een gratis proefabonnement voor drie maanden, kun je dit aangeven op de website van de uitgeverij.