Zendingssamenkomst in India

Zendingssamenkomst in India

Geschreven door: brunstad.org reporter-team | Plaats: Coimbatore, India | Gepubliceerd: donderdag 15 april 2010

COIMBATORE, INDIA: Geïnspireerd door het zendingsbevel van Jezus om “uit te gaan en alle volken tot discipelen te maken” organiseerde de gemeente in Coimbatore (India) eind februari een eigen zendingssamenkomst. Ongeveer 100 personen uit de omgeving bezochten deze goed voorbereide samenkomst.

G.D. Gabriel, voorganger van de gemeente in India, uit Alwaye, was aanwezig op de samenkomst, die in het Tamil en Engels gehouden werd. Hij begon de samenkomst met de tekst uit Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Groot nieuws

Gabriel vertelde over het grote nieuws dat werd aangekondigd toen Jezus naar de aarde kwam: dat mensen echt de zonde konden overwinnen en er van bevrijd konden worden. Dat gaf destijds een onbeschrijflijke vreugde in de harten van degenen die de boodschap hoorden. In zijn toespraak gaf Gabriel ook goede raad voor de verschillende omstandigheden in het leven; zowel voor thuis als voor de omgang met de mensen om ons heen.

Werken voor het zendingsbevel van Jezus

De gemeente Coimbatore in de Indische deelstaat Tamil Nadu bestaat uit ongeveer 60 vrienden, waarvan de helft in de jeugd- en kinderleeftijd is. De vrienden hadden deze samenkomst twee maanden van te voren gepland, en wilden de blijde boodschap van verlossing van de zonde brengen aan de inwoners van het dorp. Hun drijfveer en inspiratie waren Jezus’ laatste woorden hier op aarde, toen hij zijn discipelen het zogenaamde zendingsbevel gaf: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Mattheüs 28:19,29.

De vrienden in Coimbatore hadden zich in de dagen die aan de samenkomst vooraf gingen ingezet om informatie te verspreiden en mensen uit te nodigen voor de samenkomst door verspreiding van flyers en het gebruik van de ‘jungletelegraaf’. Dit was interessant en gaf voldoening.
“Ik heb de hele maand februari dag en nacht gewerkt zodat het een geslaagde samenkomst zou worden. Ik ben eigenlijk een verlegen en gereserveerd iemand, maar ik heb vrijmoedigheid gekregen om met mensen te praten en hen uit te nodigen”, vertelde Lispan uit de gemeente in Coimbatore.

Enthousiaste samenzang

Daarnaast leverden de jongeren in de gemeente een extra inzet door met een koor liederen te oefenen en deze uit te voeren, om zo de ‘discipelroeping’ naar voren te brengen door de liederen.

De samenkomst werd afgesloten met het koor dat lied 247 uit liederenboek Wegen van de Heer zong: “Nieuwe tijden zijn begonnen, vrijheid voor wie was gebonden…”
Veel bezoekers betuigden hun dankbaarheid voor de boodschap die ze hadden gehoord, en ze vertelden dat ze hierdoor hulp hadden gekregen voor hun dagelijks leven als christen.