Onze geschiedenis

De geschiedenis van de gemeente laat zien dat God zegent, als trouwe mensen eerst in hun eigen leven en vervolgens onder hun medemensen werken aan liefde, rechtvaardigheid en waarheid.

Hoe het begon

Johan Oscar Smith werd geboren in 1871 en wordt beschouwd als de grondlegger van Brunstad Christian Church. Toen hij zich was gaan verdiepen in de Bijbel, werd hem duidelijk dat de eerste christenen gegrepen waren van liefde tot Christus en van geloof in levensvernieuwing. Dit heeft hem zo sterk geïnspireerd dat hij, tweeduizend jaar na het sterven van Jezus, het geloof van de begintijd terugvond.
Zie hier een korte film hierover.

Johan Oscar Smith bekeerde zich toen hij 26 jaar oud was. Door zijn werk bij de Noorse marine ontmoette hij in 1904 Theodor Ellefsen. Ellefsen nam al snel de waarheden aan die Smith verkondigde, en hij kreeg geloof dat het mogelijk was om een christenleven te leiden in overwinning over alle bewuste zonde.
Toen Aksel Smith, Johans broer, zich in 1905 bij hen aansloot, was er een levenskrachtige gemeenschap die na verloop van tijd verder vorm kreeg. Rond 1910 was de groep gegroeid tot 50-60 personen, verspreid over Oost- en Zuid-Noorwegen, en ze begonnen eigen bijeenkomsten te houden.
In 1908 ontmoette Johan O. Smith de jonge marineofficier Elias Aslaksen, die algauw een trouwe medewerker werd. Aslaksen was na Johan O. Smith de leider van de gemeente, tot hij in 1976 overleed. 

Van het Zuiden naar het Noorden

De arbeid van de gemeente begon in Horten, indertijd de centrale marinebasis van Noorwegen. Veel van J.O. Smiths eerste medebroeders waren dan ook bij de marine. Met name tijdens Wereldoorlog I moesten velen van hen ter bewaking van de neutraliteit geregeld langs de uitgestrekte Noorse kust varen, waardoor ze veel gelegenheid kregen om, als ze ergens aan land kwamen, over hun geloof te spreken. Daardoor kreeg de verkondiging van Smith vaste voet in plaatsen als Brevik, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy en Molde.
In de jaren ’30 ontstonden er vele kleine en grotere opwekkingen in laag gelegen gebieden, waar Elihu Pedersen, Aksel J. Smith en meerdere andere jonge broeders evangeliseerden. In die tijd zijn onder meer de gemeenten in Hallingdal en Valdres ontstaan.
Momenteel bestaan er in Noorwegen gemeenten in ongeveer 20 plaatsen.

De wereld rond

In de jaren ’30 kreeg de gemeente voet aan de grond in Denemarken en Zweden, en vanaf de jaren ’50 verspreidde de boodschap zich ook naar de meeste landen in Europa.
Vanaf de jaren ’60 is zijn er gemeenten in Canada en de VS, met vandaag de dag twee conferentieoorden.
Vanaf de jaren ’70 kwamen er gemeenten in Zuid-Amerika: in Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay, Peru, Mexico en Aruba. In Australië zijn sinds de jaren ’70 drie gemeenten ontstaan, en de laatste jaren groeit de gemeente ook in Nieuw-Zeeland.
De gemeente kwam in de jaren ’70 naar India, en in het begin van de jaren ’80 ook naar Singapore en Hongkong.
Daarnaast zijn er tegenwoordig gemeenten in Sri Lanka, Indonesië en Dubai. In Afrika is sinds de jaren ’80 veel gebeurd, er zijn nu gemeenten in onder meer Zuid-Afrika, Egypte, Kenia, Kameroen, Oeganda, Zimbabwe, Ethiopië en Eritrea.
In de jaren ’70 had de gemeente al goede contacten met de ondergrondse kerk in veel Oost-Europese landen, maar de omstandigheden maakten zendingsreizen hier naartoe moeilijk. Na de val van het communisme is er vaart gekomen in het zendingswerk in Oost-Europa, en de gemeente heeft in vele landen vaste voet gekregen.
De gemeente heeft momenteel gemeenten in ruim 65 landen in alle werelddelen.

De gemeente – het lichaam van Christus

“Ik heb mensen niet aan mijzelf gebonden, maar aan Christus, die het hoofd is van zijn gemeente.” Dit zei Johan O. Smith op zijn 70e verjaardag, en we kunnen gerust zeggen dat dit in het bijzonder iets is bij de gemeente. Smith begreep al gauw dat om behouden te worden, het van geen enkel belang is gebonden te zijn aan een godsdienstige partij. Met de Bijbel als grondslag verkondigde Smith daarom dat de gemeente het lichaam van Christus is, waar alle leden zelf contact moeten hebben met het hoofd – Jezus Christus – om behouden te worden. En als zij ieder afzonderlijk in verbinding staan met het hoofd, vormen zij ook een gemeenschap met elkaar. Onze leiders hebben door de jaren heen dus niet geprobeerd om iets rond zichzelf op te bouwen, maar God heeft gezorgd voor groei en voortgang van de gemeente.

De gemeente heden ten dage

De gemeente maakt ook nu een sterke groei door. Op veel plaatsen is er sprake van grote, ijverige jeugdgroepen, en er wordt aan gewerkt dat alle leeftijdsgroepen zich op diverse manieren kunnen ontplooien in een gezonde en veilige omgeving. Daarom worden er vaak centra gebouwd die kunnen dienen zowel voor samenkomsten als voor andere activiteiten, en die zodoende ruimte bieden aan een gevarieerd gemeenteleven.
De internationale ontmoetingsplek van de gemeente is Brunstad Conference Center in Noorwegen, waar de afgelopen 50 jaar conferenties zijn gehouden. Hier komen tot 8000 vrienden uit ca. 30 landen meerdere keren per jaar bij elkaar, en de anderen kunnen vrijwel overal in de wereld live de satellietuitzendingen volgen.
Van hieruit klinkt heden dezelfde boodschap die Johan O. Smith meer dan 100 jaar geleden verkondigde: de boodschap van volledige overwinning over alle bewuste zonde.