Welkom

Deze website hebben wij ingericht voor jou die verlangen hebt naar een leven zoals Jezus Christus hier op aarde heeft geleefd.
'Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft …' (1.Pet.2,21-22).

In deze website tref je ook algemene informatie aan over Brunstad Christian Church, en verslagen en berichtgeving over wat er in de gemeente zoal gebeurt.
Via de pagina ‘Contact’ kun je ook persoonlijk in contact worden gebracht met een van onze medewerkers.

Brunstad Christian Church is een christelijke geloofsgemeenschap met de Bijbel als basis en richtsnoer voor geloof en leven. Wij verkondigen Gods beloften van overwinning over de zonde in onze menselijke natuur. Dat is de enige weg tot ontwikkeling van ons leven als christen na het krijgen van vergeving voor onze zonden.
Wij zijn werkzaam in ruim 65 landen, en www.brunstad.org is onze officiële website.

Wij hopen dat de inhoud van de website je zal inspireren en helpen voor de ontwikkeling van je persoonlijk leven als christen, zoals die ook ons heeft geïnspireerd en geholpen in ons leven.

met vriendelijke groet,
Kåre J. Smith
Voorganger