Heb ik gezondigd?

Heb ik gezondigd?

Gepubliceerd: maandag 19 juli 2010

Ik weet dat ik gezondigd heb als mijn geweten mij erop wijst dat ik de wet heb overtreden, of als de Heilige Geest mij de waarheid over mijzelf laat zien.

Voor zonde die ik heb begaan kan ik vergeving krijgen. Maar na die vergeving is het mijn doel als christen om te overwinnen en helemaal vrij te worden van de zonde, zodat ik geen slaaf meer ben van mijn hartstochten en begeerten. Dat is het echte en waarachtige christenleven!

Mijn geweten - heb ik gezondigd?

Ieder mens heeft een geweten, een besef van goed en kwaad. Deze ‘innerlijke stem’ laat ons vooraf weten of iets goed is of slecht, en bepaalt ons erbij als we iets doen waarvan we weten dat het verkeerd is.
Maar omdat ons besef van goed en kwaad wordt beïnvloed door de omgeving, de cultuur, onze opvoeding en onze persoonlijkheid, reageren de mensen vanuit hun geweten in de verschillende situaties verschillend. Daarom kan ons geweten niet als ‘laatste instantie’ worden gezien.

Wetsovertreding

In het oude verbond gaf God de mensen wetten en geboden, zodat zij op de juiste manier konden leven. Wetsovertreding is zonde, en als ik heb gezondigd maakt de wet mij dat duidelijk. En voor zover ik mij bewust ben van wat de wet gebiedt, wijst ook mijn geweten mij op eventuele overtredingen.

In het oude verbond kon men door de geboden te onderhouden die men had gekregen, zo van buiten te zien een voorbeeldig leven leiden, want de geboden konden zichtbare zonden zoals woorden en daden aan het licht brengen en overtreders straffen. Maar het innerlijke, verborgen leven, dat niemand kan zien, de motieven en gedachten achter die woorden en daden, daar kon de wet niet bij komen.

De Heilige Geest en de hoop van het nieuwe verbond

In het nieuwe verbond wordt de wet niet alleen met inkt geschreven, maar: ‘dit is het verbond waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en Ik zal die in hun harten schrijven.’ Hebreeën 8:10. Dit zijn de wetten van de Geest des levens. De Heilige Geest wijst mij op Gods wil en onderwijst mij, ook wat het innerlijk leven betreft.

De Heilige Geest wordt ook ‘de Geest der waarheid’ genoemd, en laat mij de waarheid over mijzelf zien, over mijn menselijke natuur en de zonde die in mij woont, veel meer dan de wet of mijn geweten dat ooit zouden kunnen.
Een andere naam voor de Geest is ‘Trooster’, in andere Bijbelvertalingen: ‘Helper’. Het belangrijkste werk van de Geest is niet mij te laten weten dat ik gezondigd heb, maar mij te helpen om niet te zondigen.

Door gehoorzaamheid aan de Geest kan ik de zonde in mijn natuur helder voor ogen krijgen voordat ik zonde bega. Ik kan de zonde overwinnen, net zoals Jezus, onze voorloper, toen Hij hier op aarde was.