Hulp van de troon der genade

Hulp van de troon der genade

Geschreven door: Tom Harris | Plaats: Sydney, Australië | Gepubliceerd: maandag 9 maart 2015

In Hebreeën 4:16 worden wij uitgenodigd om met vrijmoedigheid naar de troon der genade te gaan, om barmhartigheid te krijgen en genade voor hulp te gelegener tijd.

Natuurlijk hebben wij genade nodig om vergeving te krijgen wanneer wij zijn gevallen, maar stel je voor om genade te kunnen krijgen op het moment van de verzoeking, zodat wij niet vallen!

Is dat echt mogelijk? Ja, dat is wel degelijk mogelijk! Want wij hebben immers een hogepriester “die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” Hij kan meevoelen met onze zwakheden, omdat Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk was. Hij heeft zelf geleden en werd verzocht, en daarom kan Hij hen helpen die verzocht worden (Hebr. 4:15 en 2:17-18). Hij sterkt ons en helpt ons in het vlees te lijden in plaats van toe te geven aan zijn eisen. “Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.” 1 Pet. 4:1.

Dit is werkelijk de blijde boodschap! Wij hoeven niet langer in zonde te vallen, maar kunnen genade krijgen om te overwinnen. De vraag is alleen of wij echt geloven in die Jezus waarover wij lezen in Hebreeën 2 en 4.

Als wij onze zonden erkennen en er werkelijk van bevrijd willen worden, kunnen wij met grote vrijmoedigheid toetreden tot de troon der genade. Daar wacht onze hogepriester, Hij die onze zwakheden kent en voor ons pleit. Hij staat klaar om ons alle hulp te geven die wij nodig hebben om te overwinnen.

Lees meer over overwinning op de zonde.